XXVI Liceum Ogólnokształcące


Szkoła planuje otwarcie klas:

1C - z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia
Nazywana "biologiczno - chemiczną z analizą medyczną i sądową"

Biol-Chem Przedmioty dodatkowe: analiza medyczna i sądowa, elementy kryminalistyki realizowane będą w oparciu o program własny, przez specjalistów o wykształceniu biologiczno - chemicznym. W programie nauczania przewidziane są zajęcia laboratoryjne w podziale na grupy.
Realizacja materiału odbywać się będzie przy wsparciu Uniwersytetu Rolniczego.
Klasa przeznaczona dla osób, które w przyszłości chciałyby studiować na:
- Akademii Medycznej na kierunkach takich jak: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo, kosmetologia,
- Akademii Wychowania Fizycznego na kierunkach takich jak: rehabilitacja ruchowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne,
- kierunkach przyrodniczych.
Języki obce: j. angielski oraz niemiecki, hiszpański lub francuski do wyboru
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: j. polski, biologia, chemia, matematyka

1d - z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, biologia
Nazywana "z językiem migowym"

klasa z językiem migowym Przedmioty dodatkowe: : język migowy oraz wprowadzenie do komunikacji społecznej w oparciu o program własny .
Klasa rozwija umiejętności socjalne , szczególną uwagę zwraca na fakt, że człowiek składa się z duszy i ciała. Zadaniem osób, które podejmują się opieki nad innymi ludĹşmi jest zatem rozpoznanie ich potrzeb duchowych i fizycznych . Absolwenci, poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne, zostaną przygotowani do spełniania zadań opiekuńczych, mediacyjnych i wspierających. Będą posiadać kompetencje pedagogiczne i socjalne.
Dodatkowo: współpraca z instytucjami pomocowymi, ośrodkami wsparcia oraz krakowskim środowiskiem wolontariatu ( np. z Domem Dziecka, WOSP, Domem Pomocy Społecznej, PCK, Stowarzyszeniem Siemacha, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wolontariatem św. Eliasza, przedszkolami), a także warsztaty terapii zajęciowych.
Realizacja materiału odbywać się będzie przy wsparciu Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytutu Dialogu Międzykulturowego.
Klasa przygotowuje: do pracy w charakterze opiekuna socjalnego, na kierunki studiów związanych z pedagogiką, psychologią i socjologią.
Języki obce: j. angielski oraz niemiecki, hiszpański lub francuski do wyboru
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: j. polski, biologia, j. obcy, wos lub j.angielski
Tu możesz zobaczyć,
czego się będziesz uczył(-a)

Powrót do strony rekrutacji