Kurs pierwszej pomocy

30 września 2009

W dniu 30. września 2009r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmetycznej - resuscytacji, bezpiecznej pozycji i używania defibrylatora.

W szkoleniu wzięło udział 34 uczniów i 26 nauczycieli.

Zostało ono przeprowadzone przez Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa finasowane w całości przez Urząd Miasta Krakowa w zakresie "Ramowego Programu Krakowska Sieć AED Impuls Życia"

...i było bardzo fascynujące

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto