Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoLista beneficjentów programu - wrzesień 2010
Dyżury pedagoga w programie WiP - mgr Aneta Kozak
Dyżury informatyczne - mgr inż. Ewelina Wajgert

Harmonogramy zajęć z matematyki


Strona internetowa projektu: http://www.wip.krakow.pl

Zadania z matematyki do powtórekW ramach programu WiP odbywają się wycieczki. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania oraz galerii zdjęć z:Wiedza i Praktyka - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czy można polubić rozwiązywanie zadań z matematyki czy chemii? Czy można efektywnie się uczyć? Czy teoretyczna wiedza do czegoś się przydaje?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania należy zgłosić się do uczestnictwa w projekcie: WiP –wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych. Rekrutacja rusza już 1 września!

Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do uczniów klas I - III krakowskich liceów ogólnokształcących nr: III, X, XI, XIV, XVI, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii tych uczniów, którzy uzyskali na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej wyniki na poziomie niskim lub średnim. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do matury.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych organizowanych w każdej z wymienionych szkół. Każdy uczeń będzie uczestniczyć w zajęciach z jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Na program złożą się także warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się i organizacji pracy umysłowej oraz warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zajęcia prowadzone będą tak, aby zaciekawić przedmiotem i w przystępny sposób objaśnić trudne zagadnienia programowe. Część lekcji będzie się odbywać także poza terenem szkoły (np. w Muzeum Inżynierii Miejskiej czy w pracowniach i laboratoriach Wydziału Chemii oraz Instytutu Fizyki Jądrowej UJ) z nastawieniem na pokazanie, jak stosuje się omawiane treści praktycznie w różnych dziedzinach wiedzy oraz w życiu codziennym. Zorganizowane będą również konkursy przedmiotowe, a także trzydniowy wyjazd dla najpilniejszych uczniów podsumowujący zajęcia roczne w danej szkole.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej szkoły, a także u pedagoga szkolnego. Strona internetowa projektu: http://www.wip.krakow.pl