Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pracownie otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu "Pracownie internetowe dla Szkół"W grudniu 2005 roku nasza szkoła otrzymała pracownię z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W skład pracowni komputerowej wchodzi

 • 15 komputerów wraz z monitorami LCD
 • Serwer z oprogramowaniem SBS
 • rzutnik multimedialny
 • drukarka
 • skaner
 • laptopPonadto w tym samym czasie otrzymaliśmy wyposażenie do Centrum Multimedialnego, w skład którego wchodzą

 • 4 komputery wraz z monitorami
 • skaner
 • drukarkaPół roku później, bo w czerwcu 2006 roku otrzymaliśmy kolejną pracownię

 • 19 komputerów wraz z monitorami LCD
 • Serwer z oprogramowaniem SBS
 • drukarka"Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych"

W ramach tego programu otrzymaliśmy:

 • 4 komputery wraz z monitorami
 • urządzenie wielofunkcyjne PSC