Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Trzecia Edycja - r. szk. 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 zapraszamy do programu Eko-chemik uczniów klas pierwszych technikum.

W dniu 14 czerwca (czwartek) 2012 roku o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Chemicznych odbyła się sesja promocyjno-ewaluacyjna podsumowująca działania w ramach projektu Eko-chemik.

Plan sesji:

  1. Powitanie
  2. Wykład - „Woda - ciekawy związek chemiczny”
  3. Przedstawienie celu i działań oraz uzyskanych rezultatów
  4. Prezentacje multimedialne uczniów jako forma podsumowania
  5. Wręczenie certyfikatów i nagród

Krystyna Kowalska

Galeria zdjęć z sesji promocyjno - ewaluacyjnej trzeciej edycji (czerwiec 2012)

Dokumenty do pobrania


III Zaproszenie do współpracy dla prelegentów.
Informacja dla uczniów wyjeżdżających na warsztaty do Besenova w dniu 02-03.06.2012
Informacja dla uczniów wyjeżdżających na warsztaty do Bańskiej Niżnej w dniu 31.03.2012
II Zaproszenie do współpracy dla prelegentów.
Zaproszenie do współpracy dla prelegentów.
Informacja o wyjeździe do Ojcowa
Harmonogram warsztatów
Wyniki rekrutacji
Zaproszenie do współpracy dla nauczycieli
Tematy realizowanych zajęć
Rekrutacja do projektu "EKO-CHEMIK" w roku szkolnym 2012/2012
Formularz zgłoszeniowy do programu
Regulamin
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych


Druga Edycja - r. szk. 2010/2011

Dokumenty do pobrania

Sesja promocyjno-ewaluacyjna - czerwiec 2011
Informacja dla uczniów wyjeżdżających do Besenovej - Słowacja
III zaproszenie do udziału w naborze specjalistów-prelegentów
II zaproszenie do udziału w naborze specjalistów-prelegentów
Informacja dla uczniów wyjeżdżających do elektrownii Porąbka-Żar
Informacja dla uczniów wyjeżdżających do Ojcowa
Zaproszenie do współpracy dla nauczycieli
Harmonogram realizowanych zajęć
Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu w r. szk. 2010/2011
Rekrutacja do projektu "EKO-CHEMIK" w roku szkolnym 2010/2011
Formularz zgłoszeniowy do programu
Regulamin
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Tematy realizowanych zajęć


Pierwsza Edycja - r. szk. 2009/2010

Dokumenty do pobrania

Harmonogram realizowanych zajęć
Regulamin
Wyniki rekrutacji do projektu
I zaproszenie do udziału w naborze specjalistów-prelegentów
II zaproszenie do udziału w naborze specjalistów-prelegentów
III zaproszenie do udziału w naborze specjalistów-prelegentów

W ramach realizacji warsztatów chemicznych i ekologicznych prowadzona jest przez uczniów i nauczycieli dokumentacja polegająca na fotografowaniu tych zajęć pozalekcyjnych.
Zapraszamy zarówno uczestników projektu jak również pozostałych uczniów naszej szkoły do oglądania zdjęć. Traktujemy to jako dokumentację naszych działań, a także jako promowanie projektu Eko-chemik dla potencjalnych przyszłych uczestników, gdyż w następnym roku szkolnym odbędzie się jego kolejna edycja.

Koordynator projektu

Galerie zdjęć
"Eko-chemik" - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W Zespole Szkół Chemicznych w latach 2009 - 2012 odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu “ EKO-CHEMIK” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzy cykle warsztatów chemicznych poszerzonych o tematykę ochrony środowiska:

  • zajęcia terenowe - poznawanie ekosystemu gleby i wody oraz sposobów pobierania próbek wody
  • zajęcia laboratoryjne z zakresu analizy jakościowe i ilościowej dotyczące wody

Trzy cykle warsztatów ekologicznych obejmujących sesje wyjazdowe – wycieczki (dwie krajowe i jedna zagraniczna).
Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez nauczycieli ZSCh i prelegentów- specjalistów.

Uczniowie będą rejestrować ciekawe zajęcia (zdjęcia i filmy) a także je prezentować na sesjach podsumowujących kolejne etapy projektu.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma materiały.
Zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu

We wrześniu każdego roku zgłoszenia chętnych do udziału w zajęciach są przyjmowane przez Koordynatora Projektu. UWAGA: Projekt skierowany jest do młodzieży mieszkającej poza Krakowem oraz pasjonatów zajęć chemicznych i ekologicznych (biorących udział w konkursach chemicznych i ekologicznych) będących uczniami.

Szczegółowe informacje: strona internetowa szkoły oraz u Koordynatora Merytorycznego Projektu – Krystyny Kowalskiej


Ilość miejsc ograniczona!

Pamiętaj "EKO-CHEMIK" zwiększa Twoją możliwość zatrudnienia oraz start na wyższe uczelnie oferując atrakcyjną formę pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych