Aktualności

Dla uczniów i rodziców

Statut Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie
Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń.
Rozkład dzwonków
Plan lekcji dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 aktualny od 07.09.2020
Plan lekcji dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 aktualny od 07.09.2020
Terminarz, czyli co nas czeka w tym roku szkolnym
Dyżury nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2020/21
Podręczniki dla klas pierwszych po szkole podstawowej przyjętych w r. szk. 2020/2021
Podręczniki dla klas drugich po szkole podstawowej przyjętych w r. szk. 2020/2021
Podręczniki dla klas drugich po gimnazjum w r. szk. 2020/2021
Podręczniki dla klas trzecich w r. szk. 2020/2021
Podręczniki dla klas czwartych w r. szk. 2020/2021
Zwolnienie z realizajci zajęć z wychowania fizycznego
Zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
Raport z ewaluacji zewnętrznej - technikum
Raport z ewaluacji zewnętrznej - liceum
POMOC SPECJALISTYCZNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Budżet Obywatelski głosowanie

Rusza głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do 26 września do 5 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.
Głosować można:

 • elektronicznie www.budzet.krakow.pl
 • osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.
Zapraszamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły na www.budzet.krakow.pl
#bowarto #obywatelskikrakow

Głosowanie
Instrukcja zakładania konta
Karta do głosowania
Lista projektów
salon

PRELEKCJA NT. HARCERSTWA

We wtorek- 22.09., czwartek- 24.09. oraz piątek- 25.09. odbyła się w Chemiku rekrutacja do harcerstwa wśród klas pierwszych (1a, 1k, 1c i 1d). Tematem przeprowadzonej prelekcji było przedstawienie działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Udzielaniem informacji zainteresowanym uczniom, jak i przeprowadzaniem zajęć zajęły się Sandra Galos, uczennica klasy 2d oraz Anna Pracuch, uczennica klasy 3c.

SALON MATURZYSTY 2020

Tegoroczna edycja tradycyjnego już Salonu Maturzysty pierwotnie miała się odbyć we wtorek, 22 września. Została jednak przez Organizatorów przesunięta na czwartek, 17.09. Zmianie nie uległa jedynie forma uczestnictwa. Ze wzgędu na ilość uczestników, a także restykcje towarzyszące publicznym zgromadzeniom w dobie pandemii, Maturzyści brali udział w spotkaniach on- line. Warto przypomnieć, że Salon Maturzysty to cykl wykładów i prelekcji przygotowany przez osoby związane z tworzeniem materiałów do egzaminów maturalnych, a także wykładowców i studentów krakowskich uczelni wyższych. W trakcie dzisiejszego dnia młodzież mogła m. in. zapoznać się z procedurami przeprowadzania tegorocznej matury, a także poznać wymogi jakie trzeba spełnić, by dostać się na wybrany przez siebie kierunek studiów.
Salon Maturzysty w wersji on-line to wykłady i spotkania, to kolejny krok w dorosłe życie, które będzie miało miejce po opuszczeniu murów Chemika już za parę miesięcy...

salon salon ZSCH

ZAKRĘCENI DLA BARTKA

Wraz z nowym rokiem szkolnym wznowił swe działania Szkolny Klub Wolontariusza. Na chwilę obecną są to jedynie zbiórki rzeczowe. Do końca grudnia zbieramy m. in. plastikowe zakrętki w ramach szkolnej akcji ZAKRĘCENI DLA BARTKA. Pudło na zakrętki znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej. Zostało przygotowane przez Wolontariuszki z klasy 2l- Olę Dubiel, Zuzię Musiał i Gabrysię Saletnik. Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy w przeciągu minionego czasu zdążyli przynieść już zakrętki i zachęcamy do dalszej zbiórki, zarówno Uczniów jak i Pracowników szkoły.
Opiekunowie SzKW
p. Anna Frączek- Bzowska
p. Agata Walas

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Stało się... Mimo pandemii, mimo wirusa, mimo "czarnych" scenariuszy ... 1 września 2020 roku (wtorek) rozpoczęliśmy kolejny nowy rok szkolny. W murach Chemika powitaliśmy cztery pierwsze klasy (1a i 1k- technikum; 1c i 1d- liceum). Rozpoczęcie było bardzo skromne... Reżim sanitarny nie pozwolił nam na zorganizowanie wspólnej Mszy św. oraz uroczystego powitania na sali gimnastycznej. Głosu nie mogła zabrać Pani Dyrektor mgr inż. Elżbieta Ramatowska czy Samorząd Szkolny.
Odbyły się jedynie spotkania z Wychowawcami (bądź ich zastępcami) w salach lekcyjnych. Uczniowie i Pracownicy wchodzili do szkoły w odgórnie ustalonym przedziale czasowym. Wszyscy z maseczkami lub przyłbicami na twarzy. Wszędzie płyny dezynfekujące i pracownicy dbający o czystość i odkażanie.
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, obok corocznych czynności, młodzież zapoznała się m. in. z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz zmianami, które mają służyć naszemu bezpiecznemu pobytowi w niej.
Na dobry początek pozostaje życzyć... Uczniom i Pracownikom... ZDROWIA, ZDROWIA i jeszcze raz ZDROWIA :)

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020.
Złożony przez Zespół Szkół Chemicznych wniosek – Chemia w praktyce, został zatwierdzony do realizacji na lata 2020-2022.
Celem głównym projektu jest odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii, a przez to zdobycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, innowacyjnych w stosunku do oferowanych na lokalnym rynku pracy - dla 32 uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie, kształcących się w kierunku: technik analityk. Mamy nadzieję, że osiągnięte umiejętności pozwolą na ich rozwój zawodowy, językowy, interkulturowy i społeczny oraz zwiększą ich szanse na (samo)zatrudnienie na rynku krajowym i europejskim oraz umożliwią przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny grunt polski.

Absolwenci naszej szkoły są już studentami UJ!!

Celem Konkursu Wiedzy o UJ jest przybliżenie młodzieży historii najstarszej polskiej uczelni oraz historii oświaty polskiej i europejskiej. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Główną nagrodą w konkursie są indeksy na wybrane kierunki studiów .Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację XXIV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły decyzję że II etap odbędzie się 30 czerwca 2020 w sposób zdalny. Uczennice naszej szkoły z klasy 4a zostały laureatkami tego prestiżowego konkursu stając się studentkami Alma Mater. Natalia Grabowska, Weronika Gierat oraz Alicja Katarzyńska będą studiować chemię zrównoważonego rozwoju. Aleksandra Grzesiak wybrała chemię medyczną, Katarzyna Krzywdzińska zarządzanie w sektorze publicznym a Julia Świderska - chemię. Gratulujemy wyboru i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs Wiedzy o UJ

Dzień sportu

W dniu 24 czerwca uczniowie Naszej szkoły brali udział w Sportowym Wyzwaniu Chemika - Dniu Sportu. Rywalizowali między sobą o tytuł najbardziej usportowionej klasy i puchar Pani Dyrektor. Zabawę rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 i zakończyliśmy o godzinie 20.00. Wystarczyło pobrać darmową aplikację endomondo i zarejestrować swoją aktywność w tym dniu. Uczniowie sami decydowali jaką formę aktywności wybiorą. Mieli do wyboru: marsz, bieg, jazdę na rolkach lub jazdę na rowerze. Następnie przesyłali swoje sportowe zadanie do nauczycieli wychowania fizycznego. Zwycięzcą rywalizacji została klasa, która uzbiera w tym dniu największą liczbę kilometrów. Pulę kilometrów danej klasy można było również powiększyć poprzez wypełnienie/rozwiązanie w tym dniu quizu na temat sportu poprzez aplikację quizizz. W rywalizacji wzięło udział 16 klas.
Poniżej przedstawiamy wyniki końcowe dziesięciu najlepszych :

 • I miejsce - 1L - 227,5 km
 • II miejsce -1F - 189,85 km
 • III miejsce - 2D - 157,1
 • IV miejsce - 1A - 121,54
 • V miejsce - 1C - 111,78 km
 • VI miejsce - 1D - 98,69 km
 • VII miejsce - 1E - 97,53 km
 • VIII miejsce - 2k - 89,01 km
 • IX miejsce - 3K - 69,3 KM
 • X MIEJSCE - 1M - 63,06 km

Dziękujemy za udział Wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i gratulujemy wyniku najlepszym klasom.

MATURA 2020

W poniedziałek, 8 czerwca br., rozpoczęliśmy (spóźniony ze względu na koronawirusa COVID- 19) egzamin maturalny. Tegoroczne matury potrwają trzy tygodnie. Będą to tylko i wyłącznie egzaminy pisemne. Trwająca w Polsce i na świecie pandemia zaowocowała brakiem egzaminów ustnych w czasie matur. Pierwszy dzień, to język polski, zarówno podstawowy, jak i rozszerzony. Następnie matematyka, język angielski i kolejne przedmioty. Z naszej szkoły do matury przystąpiło prawie 130 uczniów z klasy 4a, 4k i 4t Technikum oraz 3c Liceum; a także Absolwentów z poprzednich lat poprawiających wyniki.
Matura 2020 zapisze się w historii nie tylko naszej szkoły, ale całej Polski... Nauczyciele i Uczniowie w maseczkach; wszędzie płyny dezynfekujące do rąk; 1,5 m odstępu; dbanie o zakrycie twarzy podczas kaszlu czy kichania- to tylko niektóre z obostrzeń, jakim zostaliśmy poddani, aby tegoroczne egzaminy mogły się odbyć...
Pierwszy dzień pokazał, że organizacyjnie zdaliśmy na cel. Opłaciły się przygotowania i liczne odprawy (i te on-line i te w szkole dzień przed egzaminami i te w dniu egzaminów). Trzy tygodnie pisemnych zmagań młodzieży w obowiązkowymi i dodatkowymi przedmiotami szybko minęło... Miejmy nadzieję, że wszystkim dobrze poszło i w zdrowiu będa mogli rozpocząć najdłuższe wakacje życia :)

Matura 2020 Matura 2020 Matura 2020 Matura 2020

ZAKRĘCENI DLA BARTKA

W przedostatni piątek roku szkolnego, tj. 19 czerwca, zakończyliśmy akcję ZAKRĘCENI DLA BARTKA. W godzinach przedpołudniowych, po 4 metrowe worki plastikowych zakrętek, do szkoły przyjechała mama Bartka- p. Anna Łukasik. W imieniu chorego Bartka i jego Rodziców dziękujemy wszystkim Uczniom i Pracownikom Chemika, za połroczą zbiórkę zakrętek. Mamy nadzieję, że po wakacyjnej przerwie uda nam się spotkać w zdrowiu i na nowo rozpocząć akcje zbierania plastikowych nakrętek.
Opiekunowie SzKW
p. Anna Frączek- Bzowska
p. Agata Walas

ZAKRĘCENI DLA BARTKA ZAKRĘCENI DLA BARTKA

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, konkurs odbył się on-line 28 i 29 maja. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów, z 27 zgłoszonych. Najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach osiągnęli:
Junior - po szkole podstawowej

 1. Michał Czerniawski, 1f, 85,0pkt
 2. Grzegorz Juras, 1f, 82,5pkt
 3. Mateusz Koszyk, 1f, 80,25pkt
Junior - po gimnazjum
 1. Dominik Bochenek, 1a, 79,75pkt
 2. Bartosz Bukała, 1k, 78,75pkt
 3. Kinga Hanusiak, 1k, 56,25pkt
student
 1. Aniela Jurkiewicz, 4a, 71,75pkt
 2. Jakub Ślęczek, 2o, 63,0pkt
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!


OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2020 ROK KATEGORIA E - POMYSŁ EKOLOGICZNY

Uczniowie klasy 3a:

 • Adam Jędrychowski
 • Patrycja Strach
 • Justyna Stępińska

pod opieką Joanny Niemiec zostali finalistami OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2020 ROK KATEGORIA E - POMYSŁ EKOLOGICZNY za pracę pt. Filtrowanie wody w celach spożywczych - Analiza produktu rynkowego i prototyp filtra

Maturzyści

W piątek, 24 kwietnia 2020 odbyło się zakończenie roku szkolnego maturzystów, niestety nie było tradycyjnej akademii i uroczystego wręczenia świadectw. Pani Dyrektor wystosowała on-line do Absolwentów w list w którym w ciepłych słowach pożegnała klasy. Wszyscy , zarówno maturzyści jak i nauczyciele maja nadzieję że gdy ten ciężki czas się skończy, będzie można się spotkać i odebrać na wspólnej uroczystości świadectwa. Klasa 4 a w oryginalny sposób podziękowałam swoim nauczycielom publikując film. Zachęcamy do oglądania:Film klasa 4a

NAUKA ZDALNA W CHEMIKU

Rozprzestrzeniająca się na świecie pandemia koronawirusa COVID-19 dotarła również do Polski. Doprowadziło to m. in. do zamknięcia szkół- Uczniowie i Nauczyciele zostali postawieni przed kolejnym wyzwaniem... Tym razem stała się nim- NAUKA ZDALNA. Na początku był to okres od 12 marca do Świąt Wielkanocnych. Następnie kwarantanna została przedłużona do końca maja; po czym okazało się, że raczej w tym roku szkolnym nie wrócimy do stacjonarnego nauczania.
Nauczyciele w pracy z uczniami, obok dziennika librus i dysku google, zaczęli wykorzystywać różne platformy internetowe, by prowadzić ciekawe zajęcia on-line i w ten sposób uczyć, powtarzać materiał i sprawdzać wiedzę. Część uczniów z entuzjazmem przyjęła taką formę- nauka z domu, to możliwość wyspania się, regularnych posiłków i więcej czasu na uczenie się (w końcu nie trzeba było go "tracić" na dojazd i stanie w korkach). Niestety, znaleźli się też tacy, których ta forma przerosła... Jak mówi stare przysłowie "paluszek i główka, to szkolna wymówka". W wersji zdalnej- nie działajacy program czy problemy z łączami internetowymi... Powoli na wszystko jednak znalazła się rada i nawet najbardziej oporni uczniowie w końcu wzięli się do nauki...
Kwarantanna nie pozwoliła nam wziąć udziału w wielu wcześniej zaplanowanych akcjach, np. promocjach naszej szkoły w Zabierzowie, Liszkach, Wieliczce czy Małopolskim Festiwalu Zawodów. Odwołany też został marcowy dzień spotkań z Rodzicami; kwietniowy Tydzień Patronki Szkoły organizowany dla klas pierwszych i pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.
Mimo trwającej pandemii udało się wystawić uczniom klas 3c, 4a, 4k i 4t oceny. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyła się konferencja klasyfikacyjna (wtorek, 21.04.br.) on-line, w trakcie której zatwierdziliśmy oceny z zachowania i oceny z przedmiotów, nagradzając najlepszych uczniów świadectwami z czerwonym paskiem, nagrodami książkowymi i listami gratulacyjnymi. W piątek, 24.04.br., również zdalnie pożegnaliśmy tegorocznych Maturzystów zostawiając odbiór świadectw na lepszy czas.
W świat rzeczywistości wirtualnej został przeniesiony Dzień Otwarty Szkoły oraz majowe zebranie z Rodzicami. Odwołaniu uległa natomiast sesja historyczna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na czerwiec przesunięto praktyki zawodowe klas trzecich Technikum (25.05.- 19.06.) oraz tegoroczne matury (od 8 czerwca). Czerwcowa odwilż w restrykcjach pandemii zaowocowała możliwością konsultacji Uczniów z Nauczycielami na terenie szkoły z uwzgędnieniem zasad dotyczących koronawirusa. Część młodzieży skorzystała z tej formy tuż przed wystawieniem ocen rocznych. Miejmy nadzieję, że nadchodzący czas wakacji sprawi iż we wrześniu wrócimy do nauki w szkole; a na czas końca roku i Uczniom i Nauczycielom życzymy zdrowia i sił.

Budynek ZSCH Budynek ZSCH

DZIEŃ LICZBY PI

Jak co roku w marcu, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień liczby Pi. Z tej okazji zorganizowaliśmy liczne konkursy. Można było też zjeść coś słodkiego: ciasteczka i babeczki z liczbą pi, ciasto w kształcie pi. Jest to dla nas zawsze święto matematyki i dobrze się bawimy:) Wyniki konkursów:

1. Rozgrywki w logicznej układance CONNECT4

 • I miejsce Alicja Katarzyńska (4a)
 • II miejsce Aleksandra Grzesiak (4a)
 • III miejsce Aniela Jurkiewicz (4a)

2. Konkurs na zapamiętanie jak największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby ? – bicie rekordu szkoły

 • I miejsce Julia Zapał (1c)
 • II miejsce Aleksandra Grzesiak (4a)
 • III miejsce Tomasz Sobczyk (3a)

3. Układanie kostki Rubika na czas

 • I miejsce Bogdan Damski (2a)
 • II miejsce Kamila Pabian (1k)
 • III miejsce Gabriela Saletnik (1l)

4. Quizizz „Co wiem o liczbie ?”

 • I miejsce Grzegorz Juras (1f) oraz Michał Czerniawski (1f)
 • II miejsce Gabriela Saletnik (1l)
 • III miejsce Aleksandra Mikolaszek (1k) oraz Igor Ochmański (1l)

5. Quizizz „Matematyka i logiczne myślenie”

 • I miejsce Grzegorz Juras (1f)
 • II miejsce Michał Czerniawski (1f)
 • III miejsce Igor Ochmański (1l)

6. Konkurs plastyczny „Wizualizacja liczby ?”

Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Jury nie mogło zdecydować się na wybór najlepszych prac, więc wszyscy są zwycięzcami:) Są to: Natalia Wójcik (1l), Edyta Mazur (1l), Gabriela Saletnik (1l), Kacper Ostafin (1l), Aleksandra Dubiel (1l), Barbara Olek (1f), Milena Biernat (3k), Magdalena Król (2a), Szymon Kordula (3k), Gabriela Wątor (1f), Maciej Zabagło (1k)

7. "Piosenka o matematyce (ewentualnie wiersz)"

Również w tym konkursie ciężko było podjąć decyzję, więc zwycięzcami są: Anna Okarmus (3k), Izabela Błażejewska (4t), Aleksandra Mikolaszek (1k). Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Dzień Liczby Pi ciasteczka Dzień Liczby Pi plakaty Dzień Liczby Pi ciasteczka

KONKURS PAPIESKI: ŻYCIE I WOLNOŚĆ- DAR I ZADANIE

W niedzielę, 22 marca br., zakończył się I etap XVI edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem "ŻYCIE I WOLNOŚĆ- DAR I ZADANIE". Jego celem było przypomnienie osoby i nauczania Karola Wojtyły/Jana Pawła II; a zwłaszcza przesłania, jakie Ojciec Święty kierował do ludzi młodych i jego wkładu w najnowszą historię Polski i świata. Konkurs obejmował quiz on-line złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej pod adresem www.konkurspapieski.pl uczestnicy mogli rozwiązać Quiz z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu, w trakcie 30 minut. W I etapie Konkursu Papieskiego wzięło w sumie udział 16 uczniów. Poniżej przedstawiamy wyniki:

 • I miejsce (ex aequo) 19/20 pkt–Aleksandra Małota, klasa 3c i Oliwia Światłoń, klasa 1f
 • II miejsce 18/20 pkt- Weronika Biela, klasa 3c
 • III miejsce (ex aequo) 17/20 pkt-Julia Łagosz, klasa 2k i Natalia Wójcik, klasa 1l
 • IV miejsce 16/20 pkt- Patrycja Brożek, klasa 1l
 • V miejsce 15/20 pkt- Dawid Janecki, klasa 3n
 • VI miejsce (ex aequo) 14/20 pkt-Karolina Stelmach, klasa 2d i Gabriela Saletnik, klasa 1l
 • VII miejsce 13/20 pkt- Aleksandra Tokaj, klasa 1m
 • VIII miejsce (ex aequo) 12/20 pkt-Kinga Starzec, klasa 4k i Zofia Sadowska, klasa 1e

oraz

Anna Kupiec, klasa 1d Małgorzata Spisak, klasa 2k Natalia Orzechowska, klasa 1l Justyna Stępińska, klasa 3a
Dziękujemy wszystkim Uczniom za udział, a Zwycięzcom- GRATULUJEMY i życzymy powodzenia w kolejnych etapach. Nauczyciele Historii i Katecheci ZSCH

PAMIĘCI... PANI PROFESOR EWY TARKOWSKIEJ

We wtorek, 10 marca br., przypadła 1. rocznica śmierci pani profesor Ewy Tarkowskiej. Była ona wieloletnim nauczycielem chemii i przedmiotów zawodowych w naszej szkole, a także opiekunem Sali Tradycji. W dniu jej śmierci delegacja Uczniów i Nauczycieli z Chemika w składzie: Aleksandra Kaczmarzyk, 3n; Dawid Janecki, 3n, Mateusz Bielas, 2o i pani Agata Walas udali się na Cmentarz na Rakowicach. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych posprzątaliśmy grób pani Ewy, a następnie złożyliśmy wiązanką świeżych kwiatów i zapaliliśmy znicze pamięci. Naszemu wyjściu towarzyszyła także modlitwa o radość życia wiecznego dla pani Ewy Tarkowskiej i wszystkich zmarłych Pracowników, Absolwentów i Uczniów naszej szkoły. Po południu grób Pani Profesor odwiedzili również uczniowie z klasy 3c wraz z Panią Katechetką. W czasie naszego pobytu spotkaliśmy Męża p. Ewy Tarkowskiej, który bardzo się ucieszył naszą obecnością, porządkami na grobie i pamięcią w modlitwie. Młodzież wspominała zmarłą m. in. z odwiedzin i opowieści, które miały miejsce w Sali Tradycji. Dzień później grób pani profesor Ewy Tarkowskiej odwiedzili jeszcze uczniowie z klasy 2c i 2d zapalając ogień pamięci.

Dzien Otwarty

W dniach 6 i 7 marca 2020 roku w Zespole Szkół Chemicznych odbyły się Dni Otwarte, które miały na celu zaprezentowanie naszej oferty edukacyjnej uczniom szkół podstawowych. W trakcie ich trwania odbyły się konkursy matematyczne, Dzień Liczby Pi, na sali gimnastycznej można było zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne, panie uczące biologii wdrażały zainteresowanych w tajniki analizy medycznej i sądowej, na pracowaniach odbywały się pokazy trudnej sztuki miareczkowania, zaś w sali języka polskiego uczniowie z klasy o profilu społecznym uczyli języka migowego i za pomocą specjalnych testów badali osobowość przyszłych adeptów naszej szkoły. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru "Groteska" uczniowie prezentowali się pięknie w strojach z epoki, co nadało tym dniom specyficznego klimatu i stanowiło niezwykłą ich oprawę. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły Dni Otwarte okazały się niezwykle udane.

Media o dniach otwartych
Dzień otwarty szkoły Dzień otwarty szkoły Dzień otwarty szkoły
Dzień otwarty szkoły Dzień otwarty szkoły Dzień otwarty szkoły

PROMOCJA SZKOŁY- MICHAŁOWICE

5 marca 2020 roku nasza Szkoła uczestniczyła w XII Gminnych Targach Edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 1 w Michałowicach. W czasie 4 godzin nasze uczennice z klasy 2c – Kinga Jedynak oraz Monika Stawiarska opowiadały o ofercie XXVI Liceum Ogólnokształcącego, o tym, co na co dzień dzieje się w Chemiku, jak wyglądają zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (np. praca w samorządzie, wolontariacie czy organizowane konkursy). Ich opiekunem była pani Anna Frączek- Bzowska. Nie zabrakło również części związanej z doświadczeniami chemicznymi, a tym samym z promocją Technikum Chemicznego. Odpowiedzialni byli za nią uczniowie z klasy 2a – Oliwia Ufniarz, Oliwia Tomalak, Monika Kupczak, Kacper Owczarski pod czujnym okiem pani Eweliny Jabłońskiej. Czas promocji naszej szkoły szybko minął, a stoisko cieszyło się dużym zaintersowaniem młodzieży z klas 7 i 8 oraz ich Opiekunów. Miejmy nadzieję, że w nowym roku szkolnym spotkamy w murach Chemika również uczniów z Michałowic.

WARSZTATY BIBLIJNE

W czwartek, 5 marca br., odbyły się warsztaty biblijne poświęcone Księdze Liczb i 1 Listowi do Koryntian. Tym razem miały miejsce w Akademii IGNATIANUM w Krakowie, na ul. Kopernika 26. Organizatorem warsztatów było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które przygotowało je dla Uczestników Konkursu Biblijnego. Młodzież wraz z Opiekunami oraz Prowadzących- Wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przywitała pani Bożena Pruska, koordynator diecezjalny Konkursu Biblijnego. Pierwszą część poświęconą Księdze Liczb ze Starego Testamentu poprowadził ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII; natomiast drugą część poświęconą 1 Listowi do Koryntian z Nowego Testamentu- pani dr Danuta Piekarz.
Z naszej szkoły w warsztatach wzięło udział 10 z 13 uprzednio zgłoszonych uczniów. Byli to: Paulia Fiks i Gabrysia Strączyńska, z klasy 1k; Zuza Dróżdż i Wiktoria Urban, z klasy 1e; Natalia Bauer, z klasy 2c; Julia Jakubiec i Olga Ożóg, z klasy 2d; Samuel Zegartowski, z klasy 2a; Ania Okarmus, z klasy 3k i Szymon Pazdan, z klasy 3a. Opiekunem wyjścia była pani Teresa Łażewska. Miejmy nadzieję, że udział w warsztatach pozwoli młodzieży lepiej się przygotować do Konkursu Biblijnego, a także żyć Słowem Bożym na co dzień.
Katecheci ZSCH

Spotkanie w kinie Kijów

3 marca 2020 roku młodzież klasy 1f oraz 1m pod opieką pani Małgorzaty Molik i pani Anety Polit uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w kinie ,,Kijów” przez Krakowski Oddział IPN oraz Kuratorium Oświaty. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawego wykładu dr. Michała Wenklara, który opowiadał o antykomunistycznym powstaniu i o jego uczestnikach Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych. Następnie obejrzeliśmy dwa filmy. Pierwszy z nich pt. Uskok o Zdzisławie Brońskim i jego pamiętniku, w którym opisuje czasy walki i ukrywania się przed komunistami po II wojnie światowej, drugi Żołnierze Bartka o poszukiwaniu i odnalezieniu zdradzonych i zamordowanych przez komunistów żołnierzy kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Do szkoły wróciliśmy przez Park Jordana, gdzie odwiedziliśmy pomniki żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych a pani Aneta Polit opowiadała historie ich życia.

Frankenstein: the Monster and the Myth

3 marca klasa 3k udała się do Teatru Variete na spektakl „Frankenstein” w wersji angielskiej. Adaptację tej słynnej powieści z XIX wieku warto znać nie tylko dlatego, że przeszła do kanonu literatury światowej, ale przede wszystkim ze względu na to, że jest niezwykle uniwersalna. Jest tutaj groza, tajemnica życia i śmierci, niespełniona miłość i marzenia, ciemne sekrety, morderstwa i wielki dramat człowieka. Jeśli chodzi o sam spektakl: ciekawa interpretacja powieści, rozważania etyczne i filozoficzne podane humorystycznie z dobrą muzyką w tle i w końcu prosty, piękny, klasyczny język angielski…

TARGI EDUKACYJNE

W piątek, 28 lutego br., wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na ul. Aleja Kijowska 3. Jak co roku Chemik reprezentowali uczniowie z Technikum, tym razem z klasy 2a w składzie: Agnieszka Płachytka, Wiktoria Pudłowska, Karolina Starnowska, Piotr Pabian i Kacper Owczarski; a także uczennice z liceum z klasy 2d: Emilia Matera i Emilia Nowicka.
W czasie prawie 4 godzin nasza młodzież wykonywała przykładowe doświadczenia chemiczne, opowiadała o codzienności w Chemiku i odpowiadała na liczne pytania, które zadawali uczniowie obecnych 7 i 8 klas Szkoły Podstawowej. Opiekunami wyjścia były: pani Arleta Siepka i p. Agata Walas. Trzeba przyznać, że nasze stoisko od początku do końca Targów Edukacyjnych cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno przyszłych Uczniów jak i ich Opiekunów.

Dzień otwarty Aleja Kijowska

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Tegoroczne SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE odbyły się w dniach 24-25-26 lutego br., tj. poniedziałek, wtorek i środa (popielcowa) w Akademickiej Kolegiacie św. Anny (ul. św. Anny 11) o godzinie 12.00 Spotkania prowadził ks. Jacek Bernacik, zastępca Moderatora Ruchu Światło- Życie w Archidiecezji Krakowskiej. Oprawą muzyczną zajęła się grupa uczennic z klasy 3k (Karolina Wójcik, Joanna Woźniak, Joanna Rożek, Natalia Kot, Nikola Duda i Anna Okarmus jako koordynator). W sumie każdego dnia z naszej szkoły w naukach rekolekcyjnych brało udział ponad 200 uczniów. W poniedziałek mieliśmy konferencję, która nas wprowadziła w temat, czyli "O trudnej miłości... rekolekcje o Kościele". We wtorek po konferencji była krótka adoracja i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Natomiast w środę uczestniczyliśmy w Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem. Ten pięknie przeżyty czas, który wprowadził nas w nowo rozpoczęty okres Wielkiego Postu nie byłby możliwy bez przychylności i zaaangażowania naszej Dyrekcji, a także Grona Pedagogicznego- dziękujemy i mamy nadzieję, że wyda on plon we właściwym czasie.
Katecheci ZSCH

Rekolekcje wielkopostne Rekolekcje wielkopostne

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca czcimy bohaterów Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych, którzy w sposób heroiczny bronili naszej Ojczyzny. Poczet Sztandarowy naszej szkoły w składzie Angelika Zięba - 3c, Sandra Galos jest z 1, Daniel Flak -2a, Karol Łakomski – 1m pod opieką pani prof. Anety Polit wziął udział w Mszy św. w Katedrze Wawelskiej w intencji Żołnierzy Wyklętych, a następnie przemaszerował w uroczystym pochodzie ulicami Krakowa do Parku im. dra Henryka Jordana, gdzie miały miejsce uroczyste przemówienia, Apel Poległych Wyklętych oraz złożenie wieńców pod pomnikami naszych Niezłomnych Bohaterów. Największym przeżyciem było spotkanie i wspólne zdjęcie z jednym z nich, majorem Stanisławem Szuro.

Dzień Żołnierzy Wyklętych Dzień Żołnierzy Wyklętych Dzień Żołnierzy Wyklętych

PO... KONKURSIE PIOSENKI I POEZJI MIŁOSNEJ

W czwartek, 27 lutego br., zostały rozdane dyplomy i nagrody- niespodzianki (słodkie co nieco) dla wszystkich Uczestników Konkursu Piosenki i Poezji Miłosnej, który miał miejsce dwa tygodnie wcześniej. Odbiór nagród odbył się na lekcji 5 w jednej z siłowni. Przed wręczeniem upominków uczniowie, którzy zajęli I miejsce mogli zaśpiewać po jednej zwrotce zwycięskich piosenek. Nagrody wręczali Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego- p. Wojciech Brzuchacz i Szkolnego Klubu Wolontariusza- p. Agata Walas; młodzieży nieobecnej w tym czasie (klasa 1l i solistki z klasy 1l oraz klasy 2d) nagrody wręczono na następnej godzinie lekcyjnej. Akcentem kończącym tegoroczne konkursy było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Konkurs pieśni miłosnej

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

W dniu 24 lutego 2020 na sali gimnastycznej była przeprowadzona akcja oddawania krwi. Uczniowie licznie i chętnie, jak zawsze wzięli udział w akcje. Zgłosiło się 73 uczniów, z których zarejestrowanych zostało 46 uczniów, a spośród nich 34 oddało krew. Każdy z uczniów oddał 450 ml co łącznie daje 15300ml. Zoorganizowanie całej akcji na terenie szkoły było możliwe, dzięki uprzejmości Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Oddziałowi Terenowemu w Krakowie. Przeprowadzona akcja potwierdza udział szkoły w XVII edycji Turnieju Szkół Ponadpodstawowych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem
„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”
Za przeprowadzanie akcji była odpowiedzialna p.Martyna Sarapata opiekun SK PCK

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ROLNICZYM W KRAKOWIE

W dniu 21.02. uczennice klasy 1e pod opieką p. Martyny Sarapaty były na zajęciach prowadzonych przez Panią dr hab. Aleksandra Duda-Chodak profesor UR oraz Panią dr Iwona Drożdż w pracowni mikrobiologicznej Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii. Klika dni wcześniej uczennice w szkole zebrały materiał biologiczny do hodowli na podłożach mikrobiologicznych,. W pracowni uczennice poznany podstawowe zasady obowiązujące w pracowni mikrobiologicznej dotyczące na przykład właściwego mycia rąk. Samodzielnie wykonały i obserwowały preparaty mikrobiologicznej.

Zajęcia na UR

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI I POEZJI MIŁOSNEJ

W przede dniu Walentynek (13.02.br.) odbył się w Chemiku Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Miłosnej. Tym razem organizatorami byli Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (p. Wojciech Brzuchacz) oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza (p. Agata Walas). W przeglądzie mogli wziąć udział soliści, grupy i klasy. Do zmagań konkursowych należało przygotować 2 utwory mówiące o miłości w dowolnie wybranym języku. Mogła to być piosenka, poezja śpiewana lub recytacja utworu poetyckiego, napisany przez siebie wiersz lub piosenka, a nawet utwór instrumentalny. Jury oceniało dobór repertuaru do tematyki konkursowej, znajomość melodii oraz wrażenia artystyczne.
Już w środę wieczorem p. Wojciech Brzuchacz wraz z Nauczycielami WF zadbał o przygotowanie sali gimnastycznej na przegląd zgłoszonych utworów walentynkowych. Było więc miejsce i dla Widowni, i dla Jury, i dla Uczestników- wszystko w pięknej walentynkowej dekoracji. O nagłośnienie i podkłady muzyczne zatroszczyli się uczniowie z klasy 3a- Artur Romanek i Krzysztof Tomczyk. Natomiast sam Konkurs Piosenki i Poezji Miłosnej poprowadziła Przewodnicząca SU: Julia Motyka wraz z Hubertem Mikołajczyk- Gąsienicą, z klasy 2k. Wzięło w nim udział 16 z 17 zgłoszonych uprzednio wykonawców.
Jury w składzie: Mateusz Bielas, klasa 2o; Eryk Puchała, klasa 2k (przedstawiciele SU); p. Anna Frączek- Bzowska; p. Małgorzata Regucka i p. Agata Walas (przedstawiciele Grona Pedagogicznego) po trzech godzinach przesłuchań, a następnie- po długich i burzliwych obradach postanowiło przyznać Uczestnikom Konkursu następujące miejsca:
Kategoria KLASA:

 • I miejsce: 1l
 • II miejsce: 2k
 • III miejsce ex aequo: 1a, 1d i 2o
Kategoria DUET:
 • I miejsce: 3k (MILENA BIERNAT, KAROLINA WÓJCIK)
 • II miejsce: 1a (WIKTORIA LEŚNIAK, NATALIA PERIER)
Kategoria SOLISTA (piosenka):
 • I miejsce ex aequo: 1l- NATALIA WÓJCIK i 1d- PATRYCJA WAŚNIOWSKA
 • II miejsce: 1c- RAFAŁ ŻABA
 • III miejsce ex aequo: 1a- WIKTORIA LEŚNIAK i 1a- NATALIA PERIER
 • i 3c- WERONIKA ŁYDKA
Kategoria SOLISTA (wiersz):
 • I miejsce: 1l- NINA DELEKTA
 • II miejsce: 2d- JULIA JAKUBIEC
 • III miejsce: 3c- ANGELIKA ZIĘBA

W załączeniu podajemy protokół z obrad jury. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie Piosenki i Poezji Miłosnej, a ZWYCIĘZCOM- GRATULUJEMY. W najbliższych dniach Uczestnicy odbiorą pamiątkowe dyplomy i nagrody- niespodzianki.
Organizatorzy: SU i SzKW

Konkurs pieśni miłosnej Konkurs pieśni miłosnej Konkurs pieśni miłosnej

Walentynkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej

14 lutego w naszej szkole odbył się Walentynkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej. W zawodach wzięło udział 20 dwuosobowych drużyn damsko- męskich, które dzielnie walczyły o zwycięstwo. Po kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce: Julia Jamrozik 4k, Jakub Komenda 4k
 • II miejsce: Edyta Bobak 3c, Tomasz Sobczyk 3a
 • III miejsce: Izabella Mularczyk 3c, Bartłomiej Kruczek 2k
 • IV miejsce: Aleksandra Wiącek 2o, Jan Jakóbczak 2o

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom turnieju!

Walentynkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Walentynkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej

Chemicy u Czartoryskich

We wtorek tj 2. lutego uczniowie klasy 4a zwiedzali otwarte po prawie 10 latach Muzeum Książąt Czartoryskich. Wyjątkowy spacer po salach rozpoczęli się od Podestu, gdzie prezentowane były dwa monumentalne płótna rodzajowe Jana Piotra Norblina. W dalszej części znajdowały się pomieszczenia poświęcone Czartoryskim, potem są sale ukazujące dzieje Polski: od czasów Jagiellonów aż po schyłek I Rzeczypospolitej. Na pierwszym piętrze Muzeum uczniowie także najpiękniejsze dzieła sztuki sakralnej. Kolejne pomieszczenia przeniosły klasę w zupełnie inną scenerię – świat sztuki Dalekiego Wschodu. Zwiedzanie drugiego piętra rozpoczęło się od salonu antycznego, by później przenieść się do sali poświęconej sztuce renesansu. Z stamtąd można było przejść do pomieszczenia, w którym eksponowana jest „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci. Kolejne przestrzenie to podróż przez sztukę średniowiecza, sztukę Europy Północnej XV–XVII wieku – aż do czasów Rembrandta. Na drugim piętrze w sali Polskiej prezentowane są też pamiątki głównie z puławskiej Świątyni Sybilli, a w salach oficyny – zbiory biblioteczne oraz kolekcja grafik i rysunków. Na zakończenie zwiedzania uczennice uczestniczyły w próbie rysunku portretowego.

ZSCH w Muzeum Książąt Czartoryskich ZSCH w Muzeum Książąt Czartoryskich ZSCH w Muzeum Książąt Czartoryskich

„Wyzwolenie czy podbój? Armia Czerwona na ziemiach polskich w latach 1944-1945”.

Dnia 21.01.2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w prelekcji zorganizowanej przez jak Panią Martę Rajek z Centrum Młodzieży im H. Jordana na temat roli komunistów w tworzeniu władzy w Polsce. Wykład prowadził Pan dr Marcin Chorązki z IPN, opowiadając o wydarzeniach sprzed 75 lat. Scharakteryzował przebieg wydarzeń na arenie międzynarodowej w latach 1943-1945 które doprowadziły do podboju Polski przez Związek Sowiecki. Opowiadała o dramatycznej próbie przejęcia władzy przez przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, w trakcie akcji „Burza” i powstania warszawskiego która nie przyniosła efektów. Scenariusz Stalina stał się faktem, a Polskę wraz z innymi krajami Europy Środkowej włączono do bloku państw komunistycznych. Wykład był dla uczniów naszej szkoły intelektualną przygodą oraz rozbudził zainteresowanie historią współczesną.

Prelekcja Wyzwolenie czy podbój?

KWESTA DLA MARYSI

Wraz z akcją SERDUCHO DLA MARYSI przeprowadziliśmy kwestę, podczas której zbieraliśmy fundusze na leczenie dziewczynki. Zbiórka miała miejsce w czwartek, 23 stycznia br., na 5 i 6 godzinie lekcyjnej. Włączyli się w nią zarówno Uczniowie, jak i Pracownicy Szkoły. W sumie udało nam się zebrać 734 zł 68 gr. Kwota została dzień później, czyli w piątek wpłacona na konto Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej "BĄDŹMY RAZEM" tytułem Marysia Miąsko. W naszej szkole kwestowały uczennice z klasy 1e- Wiktoria Szlachta, Marysia Szmyd oraz Zuza Turchan. Młodzież sama również przygotowała puszki na tą okazję. Dziękujemy Dyrekcji za zgodę na akcję, a wszystkim Uczniom i Pracownikom za włączenie się w zbiórkę.

Opiekunowie SzKW

Kwesta dla Marysi Kwesta dla Marysi

SERDUCHO DLA MARYSI

Odpowiadając na apel Fundacji "Wygrajmy Siebie" oraz Stowarzyszenia Hospicyjnego "Bądźmy Razem”, a nade wszystko rodziców małej Marysi i komitetu społecznego w czwartek, 23 stycznia br., w naszej szkole odbyła się akcja SERDUCHO DLA MARYSI połączona z kwestą. Jej celem było włączenie się w zbiórkę 8 mln zł na terapię genową dla dziewczynki cierpiącej na zanik mięśni SMA typu 1 (dziewczynka nie podnosi główki, nie oddycha samodzielnie).
Akcja polegała na utworzeniu z uczniów serca i zrobienia zdjęcia z góry, tak by było widać, kształt utworzonej figury. Potem Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza zdjęcie przesłali do Fundacji "Wygrajmy Siebie", która z przesłanych fotografii z różnych szkół planuje utworzyć grafikę jednego ogromnego serca. Gdy serce, będzie już gotowe zostanie udostępnione na internecie w portalach społecznościowych, tam każdy będzie mógł polubić, udostępnić i skomentować grafikę. Możemy w ten sposób pomóc w promowaniu kampanii pomocowej dla Marysi. W naszej szkole do akcji włączyli się uczniowie klas 3a, 3n, 3c, 1a, 1c, 1f oraz 1k, 1d, 1e, 1l, 2o, 2c i 2d wraz z Opiekunami/Nauczycielami Uczącymi. SERDUCHO DLA MARYSI utworzyliśmy na szkolnym parkingu na lekcji 4. Młodzież, biorąc pod uwagę brak miejsca na duże serce, stworzyła dwa serca- jedno od Uczniów/Wolontariuszy z Liceum; a drugie- od Uczniów/Wolontariuszy z Technikum. Koordynatorami akcji byli uczniowie klasy 3a- Artur Romanek i Krzysztof Tomczyk. Zdjęcie z korytarza IIIp. zrobiła pani Aneta Polit. Dziękujemy Dyrekcji za zgodę na przeprowadzenie akcji oraz młodzieży i opiekunom klas za włączenie się w pomoc dla Marysi.
Opiekunowie SzKW

Serducho dla Marysi Serducho dla Marysi

XVIII Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w Meliorku

W dniu 23 stycznia 2020 roku nasza Szkoła uczestniczyła w XVIII Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w Meliorku, które odbywały się w godzinach 9.00 – 14.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9. Targi są imprezą o charakterze edukacyjno – wychowawczym, a najważniejszym ich celem jest pomoc uczniom szkół podstawowych w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Zespół Szkół Chemicznych reprezentowali przedstawiciele klasy 2c oraz 2a. Uczniowie liceum opowiadali m.in. o profilach klas licealnych, terminach dni otwartych, zachęcali młodszych kolegów do przyjścia na nie. Mówili też o atmosferze panującej w szkole. Zachęcali uczniów szkół podstawowych zainteresowanych technikum do podejścia do stoiska i obejrzenia doświadczeń wykonywanych przez ich kolegów. Uczniowie klasy 2a opowiadali o swoim profilu, o rodzajach wykonywanych ćwiczeń, doświadczeniach na pracowniach, miejscach praktyk. Uczniowie wykazywali się świetnym przygotowaniem i w interesujący sposób zaprezentowali ofertę edukacyjną naszej szkoły.

SZKOLENIA W HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA

W dniach 20- 23 stycznia br. w Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimskiej 17 uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń "W KRĘGU WOLONTARIATU MŁODZIEŻOWEGO". Został on zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Z Chemika zdecydowało się wziąć udział w wykładach 9 dziewczyn (Gabrysia Poparda, 3c; Julia Jakubiec, 2d; Emilia Nowicka, 2d; Gabrysia Krzanowska, 1l; Beata Koczwara, 1e; Julia Madej, 1e; Julia Poznańska, 1e; Marysia Szmyd, 1e i Zuza Turchan, 1e), a opiekunem wydarzenia była pani Agata Walas. Od poniedziałku do czwartku, czyli przez cztery dni, codziennie od godziny 16.00 odbywały się warsztaty, które trwały do dwóch godzin zegarowych. Zajęcia dzieliły się na dwa etapy: teoretyczne i warsztatowe.
Szkolenia rozpoczęły się od tworzenia własnych komiksów, przy których można było "puścić wodze fantazji". Następnego dnia odbyły się lekcje z Panią Psycholog, na których krótko opowiadaliśmy o sobie oraz integrowaliśmy się z innymi uczestnikami kursu. Trzeciego dnia przyszły do nas Panie, które przedstawiły nam rolę wolontariuszy w Hospicjum i opowiadały o akcji ,,Pola Nadziei". W tym dniu również z Panią Psycholog rozmawialiśmy o naszych relacjach z dziadkami i z innymi osobami starszymi. Ten czas był dla wszystkich pełen refleksji. W czwartek z kolei mieliśmy przyjemność zwiedzić część Hospicjum. Ten dzień był szczególnie ważny, ponieważ czekało nas: spotkanie z Panią Pielęgniarką, która przybliżyła wszystkim swoją rolę i opowiedziała o tym jak wygląda codzienność osoby chorej oraz wykład Pani Doktor o chorobach Alzheimer i Parkinson.
Po skończeniu zajęć każdy uczestnik dostał certyfikat ukończenia szkolenia. Od tego dnia staliśmy się oficjalnymi wolontariuszami Hospicjum św. Łazarza i możemy działać na jego rzecz. Niektórzy z nas już w piątek byli na pierwszych wolontaryjnych zajęciach (z naszej szkoły Zuza Turchan, 1e i Julia Jakubiec, 2d).
Emilia Nowicka, 2d
Wolontariuszka Hospicjum św. Łazarza

Szkolenia Hospicjum św Łazarza Szkolenia Hospicjum św Łazarza

WARSZTATY BIBLIJNE- KSIĘGA LICZB

We wtorek, 21 stycznia br., od godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana, przy ul. Michałowskiego 16/LU 1 w Krakowie odbyła się pierwsza część warsztatów biblijnych poświęconych Księdze Liczb ze Starego Testamentu. Spotkanie poprowadziła pani dr Anna Wajda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Z trzech uprzednio zgłoszonych uczniów na wykład dotarła Ania Okarmus, z klasy 3k. Opiekunem wyjścia była pani Agata Walas. Warsztaty są przygotowaniem do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się 12 marca br. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się co wydarzyło się w życiu Narodu Wybranego po wyjściu z niewoli egipskiej, a przed dotarciem do Ziemi Obiecanej. Przybyłej młodzieży podobała się szczególnie atmosfera wykładu, w trakcie którego można było "szare komórki" wspomóc słodką karnawałową przekąską.
Katecheci ZSCH

Warsztaty Biblijne Warsztaty Biblijne

Studniówka 2020

W niedzielę 5 stycznia 2020 roku maturzyści Zespołu Szkół Chemicznych bawili się na studniówce w Starej Zajezdni. Uczniowie czterech klas na początku podziękowali rodzicom i nauczycielom oraz wznieśli toast za pomyślność na egzaminie maturalnym. Bal rozpoczął tradycyjny polonez z nauczycielami. Później wszystkie klasy z wdziękiem odtańczyły poloneza a program artystyczny został nagrodzony gromkimi oklaskami. Maturzyści tradycyjnie na swój bal zaprosili grano pedagogiczne oraz swoje osoby towarzyszące. Nie zabrakło także rodziców, którzy współorganizowali studniówkę. Było elegancko i z klasą. Maturzyści byli ubrani w eleganckie garnitury, dominował kolor granatowy i czarny, a dziewczyny zdecydowały się na długie suknie. Po oficjalnej części tegoroczni maturzyści bawili się na tanecznym parkiecie aż do rana.

Studniówka 2020

WIGILIA SZKOLNA

20 grudnia od rana odbywały się Wigilie Klasowe. Następnie, na sali gimnastycznej, odbyła się uroczysta akademia z okazji Bożego Narodzenia. Uczestniczyli w niej zarówno uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście – emerytowani nauczyciele.
Program artystyczny przygotowała klasa 2o wraz z wychowawcą, Panią Ewą Zagrobelny. Akademię poprowadził przedstawiciel Samorządu Szkolnego, uczeń klasy 2o, Mateusz Bielas.
Na początku akademii Pani Dyrektor wręczyła dyplomy zwycięzcom konkursu kolęd i pastorałek, który odbył się dzień wcześniej, a także złożyła życzenia świąteczne uczniom oraz wszystkim zebranym. Na koniec mieliśmy okazję posłuchać jeszcze raz kolęd i pastorałek wykonanych przez zwycięzców

Jasełka 2019 Jasełka 2019 Jasełka 2019

SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Jak co roku odbył się w naszej szkole KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK. Tym razem w czwartek, 19 grudnia br., na 3 i 4 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej. Na 20 zgłoszonych wykonawców swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 15. Były to klasy, grupy i soliści. Do przeglądu należało przygotować 2 kolędy, 2 pastorałki lub 1 kolędę i 1 pastorałkę. Jeden z utworów miał być w języku polskim, a drugi- w języku obcym. W tym roku obok języka angielskiego młodzież wybrała również język ukraiński, hiszpański, niemiecki i japoński. Próby trwały już od połowy listopada do ostatniej chwili przed występami.
W końcu nadszedł dzień przesłuchań. O sprzęt muzyczny zatroszczyli się uczniowie klasy 3a- Artur Romanek i Krzysztof Tomczyk. Natomiast Konkurs poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z klasy 2k- Julia Motyka, Agnieszka Staszel, Magdalena Ślęczka i Hubert Mikołajczyk- Gąsienica. Wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej przywitała p. Grażyna Skałka w imieniu Organizatorów, czyli Nauczycieli Języków Obcych i Katechetów. Ona też czuwała nad spokojnym i rzeczowym przebiegiem całego Konkursu.
Trzeba przyznać, że poziom wykonywanych kolęd i pastorałek był bardzo wysoki. Jury w składzie: Wiktoria Kowalczyk, klasa 2k; Mateusz Bielas, klasa 2o, p. Anna Dubrawska i p. Agata Walas miało "ciężki orzech do zgryzienia", kiedy nadszedł czas obrad i wyłonienia zwycięzców. Komisja Konkursowa przyznawała punkty za znajomość tekstu (1-5 pkt), znajomość melodii (1-5 pkt), interpretację (1-3 pkt) oraz ogólny wyraz artystyczny (1-3 pkt). W końcu po długiej i burzliwej dyskusji (w załączeniu podajemy protokół z obrad) Jurorzy postanowili przyznać Uczestnikom Konkursu następujące miejsca:

 • Kategoria KLASA:
 • I miejsce ex aequo: 1a i 1f
 • II miejsce ex aequo: 1l i 1k
 • III miejsce: 1d
 • Kategoria GRUPA:
 • I miejsce: 2a
 • II miejsce: 2o
 • III miejsce ex aequo: 1c i 2k
 • Kategoria SOLISTA:
 • I miejsce ex aequo: 1a- WIKTORIA LEŚNIAK i 1c- RAFAŁ ŻABA
 • II miejsce ex aequo: 1l- NATALIA WÓJCIK i 1d- PATRYCJA WAŚNIOWSKA
 • III miejsce ex aequo: 1l- NINA DELEKTA i 3n- JULIA JAKUBEK

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek, a ZWYCIĘZCOM- GRATULUJEMY. W piątek, 20 grudnia br., w trakcie Szkolnych Jasełek, Zdobywcy pierwszych miejsc w różnych kategoriach zaśpiewają po jednej ze zwycięskich kolęd i pastorałek.
Organizatorzy

SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK protokół
Konkurs kolęd Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd Konkurs kolęd

Spotkanie z Ryszardem Majdzikiem

W dniu 18 grudnia 2019 dzięki współpracy z IPN - z panem Łukaszem Płatkiem oraz z CM im. Henryka Jordana panią Martą Rajek klasy pierwsze wzięły udział w spotkaniu z Ryszardem Majdzikiem - działaczem opozycji antykomunistycznej oraz związkowcem, samorządowcem.
Uczniowie klas pierwszych wysłuchali opowieści o trudnym okresie przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. R. Majdzik przybliżył zebranym sytuację społeczno-polityczną w jakiej znaleźli się ich rówieśnicy z PRL-u. Barwnie i nie bez emocji, opowiadał o strajkach, dystrybucji nielegalnej prasy a szczególnie wiele miejsca poświęcił prześladowaniom, jakim był poddawany w komunistycznych więzieniach. Przedstawił też kłamstwa katyńskie, powstanie NSZZ Solidarność, sytuację społeczną w czasie stanu wojennego.
Młodzież z przejęciem słuchała żywej historii i podziękowała Panu Majdzikowi gromkimi brawami.

Spotkanie z Ryszardem Majdzikiem Spotkanie z Ryszardem Majdzikiem Spotkanie z Ryszardem Majdzikiem

ZAKRĘCENI DLA UNICORN

Po półrocznej zbiórce plastikowych zakrętek udało się we wtorek, 17 grudnia br., oddać do Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN 4 metrowe worki. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. Dziękujemy p. Małgorzacie Pęcek- Czuba za transport. Przypominamy, że UNICORN na co dzień zajmuje się pracą z osobami chorymi na nowotwory oraz ich bliskimi. Nasza współpraca z tą Fundacją trwa nieprzerwanie od 2014 roku.
Opiekunowie SzKW

Zakręceni dla Unicorn

KWESTA NA SZCZEPIONKI DLA DZIECI W WENEZUELI

We wtorek, 17 grudnia br., w naszej szkole w ramach akcji MEN "RAZEM NA ŚWIĘTA" zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną na szczepionki dla dzieci w Wenezueli. Jak pisze Polska Misja Medyczna w ramach projektu Budujemy Pomoc- "Sytuacja w Wenezueli jest dramatyczna. W szpitalach nie ma leków, a dzieci nie są szczepione od 2 lat. Śmiertelność okołoporodowa matek wzrosła o 65% od 2017 roku. Powróciły choroby dawno zapomniane: żółtaczka, odra czy polio".
Cieszymy się, że odzew na akcję był bardzo pozytywny w naszej szkole. W sumie udało nam się zebrać 400,00 zł; które jeszcze tego samego dnia trafiły w ręce Polskiej Misji Medycznej. Za udział w zbiórce otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem. W imieniu Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnego Klubu dziękujemy wszystkim Uczniom i Pracownikom za zaangażowanie i włączenie się w akcję.
Dziękujemy za każdą złotówkę, która może uratować życie dzieci w Wenezueli. Dziękujemy także Natalii Skoczek i Marysi Kaczmarczyk z klasy 1c za przeprowadzenie kwesty.

Kwesta na szczepionki dla dzieci z Wenezueli Kwesta na szczepionki dla dzieci z Wenezueli

RAZEM NA ŚWIĘTA

Odpowiadając na apel i zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego nasza szkoła włącza się w akcję RAZEM NA ŚWIĘTA. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie inicjatyw charytatywnych w okresie przedświątecznym, kiedy najwięcej osób oczekuje na pomoc.
W związku z tym Szkolny Klub Wolontariusza organizuje następujące działania: zachęcamy Uczniów i Pracowników naszej szkoły do pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach; ponawiamy zbiórkę darów dla Schroniska "Skrzydlaty Pies"; prosimy o włączenie się w kwestę na zakup szczepionek dla dzieci w Wenezueli, która odbędzie się we wtorek- 17.12.br.
Nasze szkolne akcje trwają do 20 grudnia br. Podjęte działania zgłaszamy do Opiekunów SzKW, a przyniesione dary zostawiamy w gabinecie p. pedagog- Anny Frączek- Bzowska.

XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

W poniedziałek, 9 grudnia br., na 3 godzinie lekcyjnej, odbył się szkolny etap XXX edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. W tym roku uczestniczyło w konkursie 8 osób z klasy 3c i 1m. Najlepiej poszło Basi Głuc (48/62 pkt) i Oli Chlebda (46/62 pkt). Temat tegorocznej Olimpiady nawiązywał do słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver. "Dumni z Ewangelii i Polski"- Organizatorzy Olimpiady chcieli przypomnieć młodzieży o dziedzictwie chrześcijańskim obecnym w historii narodu polskiego oraz o zbliżających się obchodach 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą". Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Olimpiady za udział, a Zwycięzcom- Gratulujemy

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Tegoroczny TURNIEJ MIKOŁAJKOWY w piłce siatkowej upłynął w pełnej sportowych wrażeń atmosferze. Do turnieju zgłoszonych zostało 16 drużyn reprezentujących poszczególne klasy. W półfinale spotkały się następujące drużyny: 1k i 4k oraz 1a i 2o.
Do finału przeszła reprezentacja klasy 2o oraz 4k. Pasjonujący mecz zakończył się zwycięstwem klasy 2o (25:21).
Wyniki:

 • I miejsce: klasa 2o
 • II miejsce: klasa 4t
 • III miejsce: klasa 1a
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział w turnieju oraz gratulujemy zwycięzcom!

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

"Life Sciience Open Space 2019"

26.11.2019 uczniowie z Samorządu naszej szkoły uczestniczyli jako wolontariusze w organizacji "Life Sciience Open Space 2019" czyli konferencji networkingowej, zrzeszającej ludzi z branży Life Science. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klaster Lifescience z siedzibą w Krakowie, której przewodzi pan Kazimierz Murzyn. Klaster jest organizacją zrzeszającą instytucje i firmy z regionu Polski południowej w celu rozwoju innowacji w obszarze biotechnologii i life science.
cyklu prezentacji tematycznych, a także uroczystej gali na której wręczono nagrody wybranym przez Klaster przedsiębiorstwom. Nasi uczniowie zajmowali się przygotowaniem wystroju, rejestracją uczestników oraz pomocą techniczną w trakcie trwania poszczególnych wystąpień.
Dzięki wspólnej pracy udało nam się osiągnąć cel i konferencja przebiegła bez zakłóceń. Na konferencji spotkaliśmy dwóch byłych uczniów naszej szkoły, obecnie działających w branży Life Science, byli to Dawid Lupa , który reprezentował Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Mateusz Oziębłowski , który wygłosił wykład pt. „Dlaczego startupy nie sprzedają się i jak można temu zaradzić.
Zapraszamy również na stronę wydarzenia : http://lifescienceopenspace.pl/

Life Sciience Open Space 2019 Life Sciience Open Space 2019 Life Sciience Open Space 2019

Współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W tym roku szkolnym Szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach wspólnych działań przeprowadzane są lekcje wychowawcze pod kierunkiem Pani Profesor Ewą Gurbą w klasie 4a .Celem lekcji jest stymulowanie u młodzieży umiejętności rozwiązywania społecznych dylematów, z którymi młodzi ludzie mogą napotkać w codziennym życiu. W trakcie zajęć z młodzieżą rozwiązywane są różnego rodzaju hipotetyczne dylematy życia codziennego. Treningi posiadają różną formę, od dyskusji po psychodramę, a ich celem jest pobudzenie myślenia młodzieży wokół prezentowanych im kwestii. Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczy w zajęciach, świetnie się przy tym bawiąc, wymyślają konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z różnych rozwiązań analizowanej sytuacji konfliktowej.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

WYCIECZKA DO MUZEUM ANATOMII UJ

W dniu 20 listopada 2019r. wzięliśmy udział w wycieczce do "Muzeum Anatomii UJ", które jest jednym z największych i najstarszych muzeów anatomii w Polsce. Powstało, aby pełnić rolę dydaktyczną dla studentów uczelni medycznych. Bardzo celnie o roli tego miejsca mówił Profesor Teichmann: "Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładnie wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta",.
Dla nas- uczniów klasy 2k, wystawa ta właśnie taka była, niezwykle interesująca i pouczająca. Mogliśmy od środka poznać tajniki ludzkiego ciała poprzez anatomiczne eksponaty muzealne. Dzięki wystawie zobaczyliśmy to, co gołym okiem jest niewidoczne, czyli: kości, narządy wewnętrzne oraz najmniejsze elementy wchodzące w układ ruchu. Naszym opiekunem ze szkoły była p. Agata Walas; a wiedzę przybliżył nam Profesor Uniwersytetu Jagiellońskego- p. Jacenty Urbaniak, skrupulatnie opowiadając o anatomii oraz chorobach związanych z tą dziedziną nauki.
Emilia Cieślik, 2k

Wycieczka Muzeum Anatomii UJ Wycieczka Muzeum Anatomii UJ

LAUREACI PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

W niedzielę, 17 listopada br., odbył się Koncert Galowy Laureatów XVII Małoplskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Auli Matki Bożej Częstochowskiej, na osiedlu Szklane Domy 7. Wśród laureatów znalazła się nasza solistka- NATALIA WÓJCIK, uczennica klasy 1l z piosenką WOJENKO, WOJENKO. Koncert został poprzedzony uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz organizatorów i uczestników Przeglądu. W sumie do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 66 wykonawców: chórów, zespołów i solistów. Łącznie blisko 500 osób. Jury po wysłuchaniu prezentacji zakwalifikowało do udziału w Koncercie Galowym Laureatów aż 14 uczestników. Wszystkim przyznano dyplomy laureata oraz różne nagrody rzeczowe, m. in. śpiewniki pieśni patriotycznych, albumy, książki, słodycze, bilety na zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce czy głośniki. Upominki wręczali zaproszeni goście i jury (m. in. przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium, Akcji Katolickiej czy KSM). Odczytano także m. in. list gratulacyjny od Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Natalka otrzymała, obok dyplomu i nagród rzeczowych.

Przegląd Piosenek Patriotycznych Przegląd Piosenek Patriotycznych

ZGŁOSZENIA DO 28. FINAŁU WOŚP

Za nami pierwszy etap w przygotowaniach do 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem odbędzie się 12 stycznia 2020 roku, jak zwykle w niedzielę. Zgłosiło się prawie 80 uczniów- wolontariuszy ze szkoły i spoza Chemika też. W czwartek (7 i 14 listopada br.) udało się zarejestrować już ponad połowę chętnych. W najbliższym czasie będą rejestrowani pozostali wolontariusze. Spotkanie organizacyjno- informacyjne i odbiór potrzebnych do kwesty materiałów planowane jest na grudzień i początek stycznia. Pozostaje nam więc cierpliwie czekać i zbierać siły na zbiórkę.

WOŚP

XVII MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Po raz pierwszy w sobotę- 16 listopada br.- braliśmy udział w XVII MAŁOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, który odbył się w Auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Hucie, na osiedlu Szklane Domy 7. Przegląd został zorganizowany dla uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i został objęty patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zadaniem młodzieży zgłoszonej do konkursu było wybranie i przygotowanie przynajmniej 5 pieśni o tematyce patriotycznej. Wśród nich miały się znaleść zarówno utwory powstałe przed, jak i po 1945 roku. W dniu Przeglądu jury konkursowe wybierało 2 piosenki, które wykonawcy prezentowali acapella, z instrumentem lub z podkładem muzycznym.
Z naszej szkoły jako pierwszy wystąpił Zespół GENTLEMEN z klasy 3k w składzie: Aleksandra Baliga, Milena Biernat, Nikola Duda, Natalia Kot, Joanna Rożek, Joanna Woźniak, Karolina Wójcik i Julia Zabiegaj. Uczennice śpiewały "Epitafium dla Majora Ognia" i "Cześć polskiej ziemi cześć". Następnie swoje umiejętności w pieśniach "Żeby Polska była polska" i "Rota" prezentował Rafał Żaba, uczeń z klasy 1c. Trzecim wykonawcą z naszej szkoły była Natalia Wójcik, z klasy 1l. W czasie eliminacji zaśpiewała "Wojenko, wojenko" i "W listopadzie". Po Natalii przyszedł czas na Patrycję Waśniowską, z klasy 1d; która zaprezentowała piosenki "O mój rozmarynie" i "Białe róże". Jako przedostatnia wystąpiła Maria Szmyd, z klasy 1e i mimo bolącego gardła zaśpiewała "Czerwone maki na Monte Cassino" oraz "Biały krzyż". Ostatnim solistą z Chemika była Aleksandra Dubiel, z klasy 1l z piosenkami "Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej" i "Piechota".
Celem Przeglądu była formacja patriotyczna poprzez popularyzację pieśni patriotycznych. Po występie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie i moc nagród rzeczowych. W trakcie eliminacji był czas na słodkie przekąski oraz możliwość posłuchania innych zgłoszonych grup i solistów.

Przegląd Piosenek Patriotycznych
XVII MAŁOPLSKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ KRAKóW 2019

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, a Zespołem Szkół Chemicznych w Krakowie

W dniu 12.11.2019 w obecności Pani Dyrektor Elżbiety Ramatowskiej oraz zaproszonych gości : Pana Mariusza Michałka, Dyrektora Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie i Pani Anny Balcerek, Zastępcy Dyrektora ds. Personalnych Dział HRBP, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy.
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji jest również inicjatorem programu „Energetyczna Kariera” skierowanym do uczniów szkół średnich o profilu technicznym. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie z klas o profilu technik analityk będą mogli realizować praktyki w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.
Istotą szkół technicznych jest inicjowanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami a potencjalnym pracodawcami. W krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła nasi uczniowie zapoznają się m.in. z podstawowymi analizami chemicznym wykonywanymi w laboratorium zakładowym, zaobserwują sposób pobierania próbek do analiz. To wszystko da im możliwość porównania zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyczną

PGE Energia Ciepła zależy na pozyskaniu kandydatów, którzy pod kierunkiem doświadczonych pracowników zdobędą wiedzę i umiejętności adekwatne do realizacji zadań w energetyce dziś i w przyszłości. Współpraca ze szkołami jest ważnym ogniwem, które pomoże w osiągnięciu założonego celu.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, a Zespołem Szkół Chemicznych w Krakowie

Gra miejska z okazji odzyskania Niepodległości.

Nasi uczniowie pod opieką Anety Polit zajęli II miejsce w Grze Miejskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej oraz Krakowski Oddział IPN. Była to wyjątkowa lekcja historii. Szlak gry przebiegał przez związane z historią walk o niepodległość miejsca np. Barbakan, ul. Szpitalną, Ratusz, Wawel , Oleandry. Po drodze uczniowie rozwiązywali zadania oraz słuchali opowieści . Wyjątkowe było też spotkanie grupy rekonstrukcyjnej w strojach żołnierzy z czasów I wojny światowej. Z tego dnia pozostaną nam nie tylko miłe wspomnienia ale też potężna dawka wiedzy historycznej.

Gra miejska z okazji odzyskania Niepodległości Gra miejska z okazji odzyskania Niepodległości Gra miejska z okazji odzyskania Niepodległości Gra miejska z okazji odzyskania Niepodległości

WYNIKI KONKURSU PATRIOTYCZNEGO

Komisja Konkursowa w składzie- p. Anna Ryglowska- Gonek; p. Agata Walas; Oliwia Ufniarz, klasa 2a; Mateusz Bielas, klasa 2o i Eryk Puchała, klasa 2k- po wysłuchaniu zaprezentowanych utworów patriotycznych przez zgłoszone uprzednio klasy, grupy klasowe i solistów, po naradzie i podliczeniu zdobytych głosów, podjęła następujące decyzje:
W kategorii KLASA przyznano następujące miejsca:

 • I miejsce (ex aequo) klasa 1F i 1L
 • II miejsce (ex aequo) klasa 4A i 2k
 • III miejsce (ex aequo) klasa 1A (z Wychowawcą) i 1D
oraz dyplom uznania dla klasy 1K
W kategorii SOLISTA przyznano następujące miejsca:
 • I miejsce- RAFAŁ ŻABA, uczeń klasy 1c
 • II miejsce- MARIA SZMYD, uczennica klasy 1e
 • III miejsce (ex aequo):
 • ALEKSANDRA DUBIEL, uczennica klasy 1l
 • NATALIA WÓJCIK, uczennica klasy 1l
 • PATRYCJA WAŚNIOWSKA, uczennica klasy 1d
W kategorii GRUPA (ze względu na brak odpowiedniej ilości zgłoszonych grup) przyznano:
WYRÓŻNIENIE dla uczennic klasy 3k
WYRÓŻNIENIE dla uczennic klasy 2o

Uroczyste ogłoszenie zdobytych miejsc miało miejsce w piątek, 8 listopada br., podczas Akademii Patriotycznej przygotowanej przez klasę 2d wraz z Wychowawcą, p. Edytą Gorajczyk. Pani Dyrektor, Elżbieta Ramatowska, przedstawicielom klas, grup i solistom wręczyła pamiątkowe dyplomy. Ponadto zwycięzcy I miejsc z każdej kategorii, w trakcie Akademii, prezentowali po jednym utworze patriotycznym, który został wybrany przez Komisję Konkursową.

Konkurs Patriotycznych Konkurs Patriotycznych Konkurs Patriotycznych

WIELKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Konkurs Patriotyczny w naszej szkole to już tradycja. Odbywa się zawsze kilka dni przed narodowym Świętem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku miał miejsce w czwartek, 7 listopada br., na trzech godzinach lekcyjnych w sali gimnastycznej. Zgłoszeni uprzednio soliści, grupy klasowe i całe klasy mieli do zaprezentowania 2 lub 3 pieśni/piosenki o tematyce patriotycznej. Jury oceniało znajomość tekstu i melodii oraz wrażenia estetyczne, np. strój patriotyczny czy zachowanie na scenie.
Tegoroczni uczestnicy zaprezentowali naprawdę wysoki poziom w Konkursie. Jury miało "ciężki orzech do zgryzienia", kiedy przyszedł czas na obrady i wyłonienie zwycięzcy. Efektem pracy Komisji Konkursowej w składzie: Mateusz Bielas, 2o; Eryk Puchała, 2k; Oliwia Ufniarz, 2a oraz p. Anna Ryglowska- Gonek i p. Agata Walas było przyznanie wielu miejsc ex aequo. W załączeniu podajemy protokół z obrad jury i przyznaną punktację.
Organizatorem Konkursu Patriotycznego była p. Aneta Polit i p. Marzena Jantos- Gacek. Za sprzęt nagłaśniający odpowiedzialny był tym razem Krzysztof Tomczyk, z klasy 3a. Eliminacje konkursowe poprowadziły: Oliwia Ufniarz z klasy 2a i Julia Motyka z klasy 2k. Jury dziękuje wszystkim zgłoszonym Uczniom za udział i gratuluje zajętych miejsc. Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie pieśni i elementów stroju patriotycznego.

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„Szkoła do hymnu”

W ramach akcji wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” propagowanego przez Ministra Edukacji Narodowej - Dariusza Piontkowskiego oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej w naszej szkole 8 listopada 2019 roku , dokładnie o godzinie 11.11 na podwórku szkolnym młodzież wraz z Gronem Pedagogicznym ośpiewała Hymn Polski. Ponadto w ramach akcji Samorządu Szkolnego młodzież wraz nauczycielami ułożyła żywą – biało –czerwoną flagę .Wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" było częścią szkolnych obchodów Święta Niepodległości.

„Szkoła do hymnu” „Szkoła do hymnu”

Symulacja procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

Uczniowie klasy 2d, dnia 25 października 2019 roku, dzięki uprzejmości Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie, uczestniczyli w symulacji procesu decyzyjnego Rady Unii Europejskiej. Zajęcia prowadził dr Mateusz Filary-Szczepanik – absolwent stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracownik Akademii Ignatianum w Krakowie.
Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia historyczno-teoretycznego, które pozwoliło poznać mechanizm podejmowania decyzji i dochodzenia do kompromisu w instytucjach UE w sprawie kryzysu imigracyjnego wywołanego wojną w Syrii.
Uczestników najbardziej zaangażowała gra symulacyjna, w czasie której korzystając z otrzymanych kart, zawierających szczegółowy wykaz celów przypisanych do poszczególnych państw, podjęli wielostronne negocjacje by przekonać innych aktorów gry do swoich racji. Ostatnią częścią warsztatów było głosowanie nad poszczególnymi propozycjami rozwiązań dotyczących kryzysu imigracyjnego. Warsztaty były doskonałą okazją aby kształtować umiejętności strategicznego myślenia, zdobyć wiedzę na temat sposobów międzynarodowego podejmowania decyzji oraz rozwijać kompetencje społeczne. Na koniec nie zabrakło też bardzo ciekawych rozmów z prowadzącym na temat teorii polityki oraz bieżących problemów międzynarodowych.

Symulacja procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej Symulacja procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

Spotkanie z IPN - Cichociemni

Dnia 29 października 2019 uczniowie klasy 2c i 1e uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem IPN - Panem Łukaszem Płatkiem , który opowiadał o Cichociemnych. Byli to żołnierze specjalni Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej desantowani do Polski, aby prowadzić z okupantem wojnę partyzancką, a także przeprowadzać szkolenia wśród członków ruchu oporu. Wysyłani byli do najbardziej niebezpiecznych zadań na terenie okupowanego przez Niemców kraju, postępowali zgodnie z maksymą: "Wywalcz Polsce wolność lub zgiń". Wspomniana została postać Macieja Kalenkiewicza który był współtwórcą powstania Cichociemnych a w tym roku mija 75 lecie jego śmierci w walce z Rosjanami. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nauczanie, a nawet mówienie o bohaterach Armii Krajowej, więc także i o Cichociemnych, było zabronione. Wielu z tych, którzy przeżyli wojnę, zostało straconych w 1953 roku przez władze komunistyczne. Wspomnienie cichociemnych powróciło po 1989 roku. O pamięć dbają oficerowie Jednostki Wojskowej GROM, którzy są spadkobiercami tradycji cichociemnych. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Domem Kultury i. Henryka Jordana reprezentowanym przez Panią Martę Rajek.

Spotkanie z IPN - Cichociemni Spotkanie z IPN - Cichociemni

WYKŁAD ONKOLOGICZNY- SPOTKANIE EDUKACYJNE

We wtorek, 5 listopada br., w naszej szkole dla uczniów klas 4k, 4t, 3a i 3c wraz z Opiekunami, na sali gimnastycznej, odbył się wykład dotyczący wykrywania wczesnych objawów nowotworów złośliwych. Prelekcja została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu "Prozdrowotne oddziaływania na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce".
Wykład prowadziła dr Maria Srebro, onkolog z Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Po wykładzie młodzież mogła nauczyć się samobadania piersi i jąder. Naukę prowadziły specjalistki pielęgniarstwa onkologicznego z demonstracją na fantomach. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymali ulotkę informacyjną "Przechytrzyć raka", a także ankietę do wypełnienia poświęconą wysłuchanemu wykładowi.

SZCZĘŚLIWY ZWIERZAK 2019

Za nami kolejna akcja Szkolnego Klubu Wolontariusza. SZCZĘŚLIWY ZWIERZAK 2019 to zbiórka darów dla psiaków z ulicy i schronisk, które przygarnęła Fundacja "SKRZYDLATY PIES". Dzięki zaangażowaniu Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół Chemicznych udało się zebrać suchą i mokrą karmę, przysmaki, metalową miskę; koce i posłania; smycze, obroże i szelki oraz zabawki. Zbiórka trwała przez cały październik. W poniedziałek- 4 listopada br.- zebrane, spakowane i posegregowane dary trafiły do Fundacji "SKRZYDLATY PIES". Dziękujemy p. Dominikowi Skoczek (tacie Natalii Skoczek, uczennicy klasy 1c i wolontariuszce w/w Fundacji), za wywóz zebranych darów do Schroniska.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, a szczególnie p. Joannie Niemiec oraz Uczniom całej klasy 3c i 2a. Dziękujemy także Julii Moskal i Jagodzie Orda, z klasy 1c; Liliannie Moksa, z klasy 1m; Kindze Borgosz, z klasy 2k; Weronice Biela , Aleksandrze Małota i Izabelli Mularczyk, z klasy 3c za przyłączenie się do akcji.

Szczęsliwy zwierzak Szczęsliwy zwierzak

KWESTA DLA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA

W piątek, 1 listopada br., uczestniczyliśmy w kweście dla Hospicjum św. Łazarza. Naszą szkołę reprezentowały: Ania Iwaniec, z klasy 1f; Wiktoria Jastrzębska i Julia Turczyn, z klasy 1e. Zbiórka miała miejsce na Cmentarzu Batowice w godzinach popołudniowych. W kweście brał udział również tata Ani, pan Marek Iwaniec. W najbliższym czasie poznamy sumę, jaką udało się zebrać w trakcie zbiórki. Opiekunem akcji ze szkoły była p. Agata Walas, a koordynatorem kwesty dla Hospicjum św. Łazarza

Kwesta Kwesta

WYBORY OPIEKUNA SU I PREZYDIUM SU

Za nami WYBORY SAMORZĄDOWE. Po uprzednim zgłoszeniu kandydatów, trwającej dwa tygodnie kampanii wyborczej i przypomnieniu zasad głosowania, 3 nauczycieli i 4 uczniów "zawalczyło" o miano nowego Opiekuna SU i nowego Prezydium SU.
Wybory odbyły się w środę, 30.10.br. Skład Komisji Wyborczej stanowiły: Julia Gralak, Małgorzata Mistarz i Kalina Orkisz (klasa 2o); Kaja Izbiańska, Wiktoria Krawiec i Kamila Marzec (klasa 2c) oraz p. Agata Walas. Opiekunem nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego został p. Wojciech Brzuchacz. Opiekunem Pocztu Sztandarowego została p. Aneta Polit.
W ciągu 7 dni roboczych Prezydium SU podzieli się funkcjami i obowiązkami. (Regulamin SU &14 pkt j). W załączniku podajemy protokół wyników głosowania i wyników wyborów.
Komisja Wyborcza

Protokół z Wyborów do SU

AKADEMIA PAPIESKA

We wtorek, 29 października br., w naszej szkole odbyła się uroczysta AKADEMIA PAPIESKA przygotowana przez grupę uczniów z klasy 3k. Próby trwały prawie dwa miesiące. Szymon Kordula przygotował prezentację multimedialną, która była poświęcona życiu Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II oraz wspomnieniu I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski z 1979 roku. O życiu, pasjach i działaniu Papieża- Polaka opowiadała Julia Drosińska. Natomiast oprawę muzyczną przygotowały: Karolina Wójcik, Asia Woźniak, Asia Rożek, Patrycja Pająk, Ania Okarmus, Natalia Kot, Nikola Duda, Milena Biernat i Ola Baliga.
Akademia odbyła się na sali gimnastycznej na lekcji 6 dla klas 1a, 1c, 1d, 1e, 2c, 3k oraz na lekcji 7 dla klas 1f, 1m, 1l, 3a i 3n. Wśród widowni gościliśmy także o. Rafała Walucha, OFM (byłego katechetę m. in. klasy 3k). Celem uroczystości było uczczenie 40. rocznicy I pielgrzymki Papieża- Polaka do Polski (02-10.06.1979r.), 41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16.10.1978r.) oraz zbliżającej się setnej rocznicy jego urodzin (20.05.1920r.).

Akademia Papieska Akademia Papieska

PARK JORDANA- LOKALNE MIEJSCE PAMIĘCI

W Parku Jordana są 54 popiersia wielkich i wybitnych Polaków. Każda z tych osób czym innym zasłużyła się dla naszego kraju. Młodzież z klasy 1c (opieka p. Martyna Sarapata), 2a (opieka p. Anna Ścibor- Pilch), 3a i 3k (opieka p. Agata Walas) mogła w ramach akcji MEN "SZKOŁA PAMIĘTA" w piątek, 25.10.br, przypomnieć sobie kim byli ci ludzie, kiedy żyli i czym zasłużyli się dla Polski i Krakowa, że ich podobizna znajduje się w krakowskim miejscu spacerów i rekreacji.
Wyjścia odbyły się na 6 i 7 godzinie lekcyjnej. Młodzież dzieliła się na 3- osobowe drużyny i w ciągu kwadransa miała znaleść wylosowane popiersie, odpowiedzieć na 6 pytań dotyczących życia i działania danego Polaka/Polki. Następnym zadaniem było zapalenie "ognia pamięci" i zrobienie selfie z popiersiem. Na koniec należało oddać wypełnioną i podpisaną kartę pracy do opiekuna oraz przesłać zdjęcie/odpowiedzi na adres organizatorów. Naszej akcji towarzyszyła wyjątkowo piękna pogoda i dobry humor uczestników. Przy dobrej zabawie oddaliśmy hołd pamięci tym, którzy zasłużyli się dla Polski i Krakowa.

Park Jordana Park Jordana

WSPOMNIENIE O PANI PROFESOR EWIE TARKOWSKIEJ

W ramach akcji SZKOŁA PAMIĘTA odwiedziliśmy grób zmarłej p. prof. Ewy Tarkowskiej, wieloletniego Nauczyciela w Zespole Szkół Chemicznych. Pani Ewa odeszła od nas 10 marca br. po ciężkiej i przewlekłej chorobie. Jej grób znajduje się na Cmentarzu na Rakowicach. Wyjście odbyło się na 4 i 5 godzinie lekcyjnej w ostatni piątek przed 1 listopada (25.10.br). W wydarzeniu wzięły udział delegacje z klas, które uczyła p. prof. Ewa Tarkowska. W sumie było to 9 osób: Agnieszka Razowska, Szymon Pazdan, Leszek Rzepecki i Tomasz Sobczyk (z klasy 3a); Natalia Biernacka, Karolina Kasprzyk i Bartłomiej Klamiński (z klasy 3k); Angelika Zięba (z klasy 3c) i Jakub Głogowski (z klasy 4k). Opiekunem była p. Agata Walas. Młodzież w imieniu Uczniów i Pracowników Chemika złożyła na grobie p. Ewy wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pamięci.
Wspomnienie p. Ewa Tarkowskiej Wspomnienie p. Ewa Tarkowskiej

WYCIECZKA PATRIOTYCZNA- WOJSKOWY CMENTARZ RAKOWICKI

Rok 2019 jest obfity w rocznice o charakterze patriotycznym. Przeżywamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 40. rocznicę I pielgrzymki Papieża- Polaka do Ojczyzny. Włączając się w akcję MEN SZKOŁA PAMIĘTA zorganizowaliśmy wycieczkę na Wojskowy Cmentarz na Rakowicach. Wydarzenie miało miejsce w piątek, 25 października br., na 2 i 3 godzinie lekcyjnej. Przedstawicielami liceum była klasa 1d wraz z opiekunem, p. Agatą Walas. Natomiast przedstawicielami technikum była klasa 2k, z opiekunami- p. Mariolą Sobczyk i p. Joanną Zimą.
Celem wyjścia było oddanie hołdu tym, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny oraz zasłużyli się dla Polski. Cmentarz na Rakowicach mieści groby żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej. Obok siebie znajdują się kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, kwatery żołnierzy niemieckich, kwatery żołnierzy radzieckich i kwatery żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej. Na tym cmentarzu spoczywają też rodziny żołnierzy polskich, m. in. to tu znajduje sie grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. W ramach wycieczki młodzież zwiedziła cmentarz, odwiedziła pomnik żołnierzy Armii "Kraków" 1939; grób rodziców i brata Papieża- Polaka oraz zapaliła znicze pamięci przy pomniku Krakowskich Orląt- młodzieży szkół średnich Kuratorium Okręgu krakowskiego, która poległa w walce o wolność 1914-1920. Był też czas na krótką modlitwę za poległych i minutę ciszy dla uczczenia ich pamięci.

Wojskowy Cmentarz Rakowicki Wojskowy Cmentarz Rakowicki

SZKOŁA PAMIĘTA

W piątek, 25 października br., nasza szkoła wzięła udział w akcji zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej SZKOŁA PAMIĘTA. W ramach tego wydarzenia zorganizowaliśmy wycieczkę patriotyczną na Wojskowy Cmentarz na Rakowicach, w której wzięła udział młodzież z klasy 1d i 2k wraz z Opiekunami. Udało nam się także odwiedzić grób p. prof. Ewy Tarkowskiej- wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół Chemicznych, która odeszła od nas 10 marca br.
Trzecia inicjatywa tego dnia to Park Jordana jako lokalne miejsce pamięci. Młodzież mogła przy wybranym popiersiu wybitnego Polaka zapalić "ogień pamięci" oraz poznać jego/jej historię życia i działania. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie z klasy 1c, 2a, 3a i 3k wraz z Opiekunami. Celem podjętych przez nas działań było oddanie hołu i pielęgnowanie pamięci o tych którzy odeszli, a zapisali się w historii naszego kraju i regionu.

KRAKOWSKI DZIEŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 23 października 2019 roku kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego: Julia Motyka- 2k, Mateusz Bielas- 2o, Antonina Kania- 2a, Eryk Puchała- 2k brali udział w wydarzeniu o nazwie "Krakowski Dzień Samorządu Uczniowskiego", które odbyło się w Hali 100- lecia przy ulicy Focha 40. Naszym opiekunem (za nieobecnego p. Wojciecha Brzuchacza) była p. Agata Walas.
W spotkaniu brały udział 22 Samorządy Uczniowskie z krakowskich szkół ponadpodstawowych. Młodzi ludzie, o głowach pełnych ciekawych pomysłów, bardzo mocno zaangażowali się w dwie sekcje dyskusyjne, w których poruszane były tematy szkolne, wcześniej same wymyślone przez uczniów. Koniec wydarzenia był wspólnym konkursem karaoke, w którym nawet opiekunowie wzięli udział i wszyscy dobrze się bawili. Nie zabrakło też czasu na wspólne zdjęcia i smaczne przekąski.
Mateusz Bielas, 2o

Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski

"WYJŚCIE POD "OKNO PAPIESKIE"

Za nami już wspomnienie 41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i XIX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem "WSTAŃCIE, CHODŹMY" (13.10.br). Z tej okazji wielu uczniów Zespołu Szkół Chemicznych odwiedziło słynne "okno papieskie". We wtorek (15.10.br) na Franciszkańskiej 3 wraz z Katechetą byli uczniowie klasy 1d i 1l. Dla wielu z nich był to pierwszy raz, kiedy mogli osobiście odwiedzić i zobaczyć miejsce spotkań św. Jana Pawła II z młodzieżą w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny. W środę, w dzień wyboru Polaka- Papieża, pod "okno papieskie" udali się uczniowie klas 2a, 2k, 2o, 3c i 4k.

Wyjście pod Okno Papieskie Wyjście pod Okno Papieskie Wyjście pod Okno Papieskie

Spektakl Tom Sawyer

Na przełomie września i października uczniowie klas 1 i 2 mieli okazję wybrać się do teatru Variete w Krakowie na spektakl „Tom Sawyer” Marka Twaina w języku angielskim. Adaptacja powieści Twaina przedstawia przygody tytułowego bohatera, jego młodzieńcze fantazje, nadzieje i zabawy, w świecie dorosłych - świecie zbrodni i chciwości. Świetne przedstawienie teatru TNT zapewniło uczniom o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego przednią zabawę; pozwoliło docenić dynamizm i zwroty akcji, w której komedia przeplata się z thrillerem. Uczniowie mieli również możliwość zapoznać się z jedenym z najsłynniejszych klasyków.

Tekst alternatywny

Wycieczka technologiczna

16 października klasa 4a pojechała zwiedzać zakłady browarnicze w Okocimiu. Osobą oprowadzająca był absolwent naszej szkoły - Tomasz Pagacz , który w sposób bardzo profesjonalny i ciekawy przedstawił historie browaru i pokazał linie technologiczną. Browar Okocim to ponad 170 lat imponującego dziedzictwa piwowarstwa. 26 kwietnia 1845 roku Jan Ewangelista Goetz, powołał do życia spółkę będącą początkiem browaru. Przyjął on zasadę „Najlepsze z najlepszego” – wytwarzanie tego, co najlepsze z najlepszych dostępnych surowców. Obecnie Browar Okocim to nie tylko największy browar Grupy Carlsberg w Polsce, ale i jeden z największych i najnowocześniejszych browarów Carlsberg Breweries w Europie. Wszystkie procesy pokazane podczas wycieczki były, na najwyższym poziomie technologicznym z wykorzystaniem innowacyjnych metod produkcji. Uczniowie poznali tajniki poszczególnych etapów produkcji browaru, takie jak np.: zmielenie słodu, przygotowanie brzeczki, fermentacja alkoholowa oraz procesy objęte tajemnicą producenta.

Wycieczka technologiczna Wycieczka technologiczna Wycieczka technologiczna

Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 11 września swoje święto obchodzili wszyscy nauczyciele. W naszej szkole obchodom Dnia Nauczyciela towarzyszyło uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Świeżo upieczeni uczniowie, którzy niedawno wstąpili w "czerwone mury" szkoły "przy rogu Krupniczej", zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych obywateli naszej społeczności przez starszych kolegów z klasy 2a, którzy nie omieszkali pochwalić się swoimi "alchemicznymi" zdolnościami. Zgodnie z tradycją, pasowaniu towarzyszyła próba, polegająca na sprawdzeniu rozlicznych umiejętności, przydatnych podczas edukacji w "chemiku". Zwycięsko z tej próby wyszły klasy 1k i 1f. Koledzy z klas pierwszych - życzymy Wam dużo wytrwałości i samych sukcesów!!!

Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej Ślubowani klas pierwszych i oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej

PRELEKCJA NT. ŁAMANIA WOLNOŚCI I PRZEŚLADOWAŃ

Na przełomie września i października br. uczniowie klasy 1a (26.09.) i 1c (03.10.) uczestniczyli w prelekcji na temat "Prześladowania chrześcijan z powodu wiary. Łamanie wolności religijnej w świecie. Statystyki, terminologia" oraz wystawach "RWANDA- sto dni piekła na ziemi" i "Współczesne prześladowania chrześcijan". Spotkanie odbyło się na ul. Stradomskiej 6- znajduje się tam krakowski oddział Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W trakcie prelekcji uczniowie mogli dowiedzieć się, że PKWP to międzynarodowa organizacja powstała w 1947 roku, by pomagać chrześcijanom prześladowanym ze względu na wiarę. Obecnie Stowarzyszenie zajmuje się realizacją prawie 6000 projektów, które służą wsparciu materialnemu i duszpasterskiemu, np. budowanie obozów dla uchodźców, studni, odbudowanie domów i szpitali oraz tworzenie warunków pracy dla misjonarzy. Krakowska siedziba PKWP "Pola Dialogu" powstała w maju 2017 roku. Młodzież mogła w niej zobaczyć m. in. przedmioty pochodzące z Syrii i Iraku, zniszczone przez tzw. Państwo Islamskie.
Zajęcia prowadził dyrektor krakowskiego biura Konrad Ciempka wraz z współpracownikami (np. Aleksandrą Mętel).

Prelekcja Prelekcja

PRELEKCJA Z FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat możliwości wolontariatu w Fundacji UNIWERSYTET DZIECI. Tym razem na spotkaniu p. Monika Trzeciak (Absolwentka naszej szkoły) pojawiła się z nową koordynatorką ds. Wolontariatu, czyli p. Joanną Lis. Prelekcja miała miejsce we wtorek, 1 października br., na parterze naszej szkoły. Uczniowie z klas pierwszych po szkole podstawowej (1l, 1m) oraz po gimnazjum (1a, 1d), a także z klasy 3k mieli okazję zapoznać się z codzienną działalnością Fundacji i zadaniami Wolontariusza. Obecnie trwają zebrania, szkolenia i pierwsze zajęcia z dziećmi Uczniów- Wolontariuszy, którzy zdecydowali się na "pracę" w Fundacji UNIWERSYTET DZIECI.
Dla pozostałych klas pierwszych spotkanie z p. Moniką Trzeciak odbędzie się w najbliższym czasie.

Prelekcja

KREDKOBRANIE 2019

Za nami zakończona pierwsza akcja Szkolnego Klubu Wolontariusza. KREDKOBRANIE 2019 to zbiórka przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych lektur szkolnych, dla potrzebujących naszej pomocy, polskich dzieci i młodzieży mieszkających na Kresach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół Chemicznych udało się zebrać 13 egzemplarzy książek oraz 45 zestawów i 270 sztuk przyborów szkolnych i materiałów plastycznych. Najwięcej było zakładek do książek, bloków, długopisów, ołówków i zeszytów.
Zbiórka trwała przez cały wrzesień. W czwartek- 3 października- zebrane, spakowane i posegregowane dary wraz z protokołami trafiły do Fundacji IGNATIANUM, a stamtąd na Kresy.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, a szczególnie p. E. Zagrobelny, p. M. Pabian, p. M. Sarapacie i p. G. Skałce oraz p. A. Klepce, która przetransportowała zebrane rzeczy do Fundacji. Dziękujemy również Uczniom całej klasy 3c oraz Julii Moskal i Natalii Skoczek (z klasy 1c), Liliannie Moksa (z klasy 1m), Julii Kwiecińskiej (z klasy 2c), Weronice Biela i Aleksandrze Małocie (z klasy 3c), Emilii Szmyd (z klasy 2a), Kindze Borgosz, Emilii Cieślik, Julii Łagosz i Małgorzacie Spisak (z klasy 2k), Aleksandrze Jakubek (z klasy 2o) oraz Marzenie Krupa (z klasy 3k).

Kredkobranie 2019

Wystawy „Matematyka na znaczkach pocztowych” oraz „Cyfry, kody, szyfry”

16 września klasa 2o wraz z wychowawcą, wybrała się do Biblioteki Jagiellońskiej, aby zobaczyć dwie wystawy, zorganizowane z okazji 100-lecia PTM.
Pierwsza z nich to „Matematyka na znaczkach pocztowych”. Znaczków związanych z matematyką wyemitowano dotychczas około tysiąca na całym świecie. Na znaczkach przedstawiani są zarówno matematycy najsłynniejsi, jak i tacy, którzy znani są głównie w swoich krajach; matematycy z różnych epok – od Talesa, Pitagorasa, Archimedesa przez Eulera i Gaussa po współczesnych. Upamiętniane są ważne w świecie matematycznym wydarzenia, jak Światowy Rok Matematyki, Międzynarodowe Kongresy Matematyków. Niejednokrotnie znaczki poświęcone są samej matematyce. Na niektórych można zobaczyć fraktale, matematyczne obiekty, wzory czy ilustracje słynnych twierdzeń.
Druga wystawa to „Cyfry, kody, szyfry”. Wystawa pokazuje wkład i rolę środowiska naukowego (w szczególności polskich szkół matematycznych) odrodzonej w 1918 r. Rzeczpospolitej Polskiej w rozwój światowej kryptologii i cybernetyki. Odkrycia polskich uczonych z lat 1918-1945 istotnie przyczyniły się do wzmocnienia bezpieczeństwa procesu przekazywania, szyfrowania i deszyfrowania informacji.

Wystawy „Matematyka na znaczkach pocztowych” oraz „Cyfry, kody, szyfry Wystawy „Matematyka na znaczkach pocztowych” oraz „Cyfry, kody, szyfry Wystawy „Matematyka na znaczkach pocztowych” oraz „Cyfry, kody, szyfry

Bukowina Tatrzańska 16.09.-17.09. 2019 r.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych (po szkole podstawowej).

W niecodziennych okolicznościach przyrody, na łonie bukowińskiej natury klasy pierwsze spędziły dwa pełne wrażeń dni, integrując się i zażywając wielu atrakcyjnych rozrywek. Gra terenowa, kręgle, spacery po okolicy oraz wspólna zabawa na dyskotece sprawiły, że wszystkim od razu dopisały humory, a świeżo przybyli do naszej szkoły uczniowie, nawiązali wiele znajomości.

Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne
Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne

Bukowina Tatrzańska 12.09.-13.09. 2019 r.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych (po gimnazjum).

12.09.2019 roku , godz. 8.00 …wyjechaliśmy. A potem było tylko lepiej. Na miejsce dotarliśmy pełni siły i chęci do integrowania się. Nasz zapał został w pełni wykorzystany przez organizatorów zajęć integracyjnych – grupę JM Sport. Bieg na orientacje, rozpalanie ogniska, zabawy zespołowe na boiskach sportowych sprawiły, że czas mijał Nam w zawrotnym tempie. A w głowach pojawiała się tylko jedna myśl… jeść. Atmosfera integracji udzielała się wszystkim i uczniom i nauczycielom. Rozbrzmiewające śmiechy i radosne okrzyki tworzył przyjazny klimat podczas pobytu w ośrodku. Był czas na tańce, gry, pogaduchy… A potem nastała noc, krótka noc…Podobno nic dwa razy się nie zdarza, ale my już planujemy kolejny wyjazd.:) Organizatorom dziękujemy.

Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne
Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne Warsztaty integracyjne

CKZ

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020, we wrześniu rozpoczynamy nabór na kolejne kursy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno – usługowej.
Zainteresowanych uczniów klas technikum zapraszamy na bezpłatne kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych.
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.
 3. Prawo jazdy.
Prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych składamy w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Prawo jazdy warunki uczestnictwa

100 lecie Polskiego Towarzystwa Matematyków

W dniu 4.09.2019 uczniowie klas 2c,2a,2k,2o wraz z nauczycielami uczestniczyli w projekcji filmów: „Przestrzenie Banacha” Krzysztofa Langa i „Polscy pogromcy Enigmy” Waldemara Stankiewicza, wyświetlanych w ramach obchodów 100 lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Jubileuszowy Zjazd Matematyków 2019, odbyła się w Krakowie. Uczestniczyło w nim 1000 matematyków z całego świata. Przedstawiono wiele ciekawych prelekcji, dzięki którym uczniowie mogli poznać sylwetki najsłynniejszych polskich matematyków oraz zapoznać się z ich osiągnięciami.

 ZSCH- 100 lecie Polskiego Towarzystwa Matematyków ZSCH- 100 lecie Polskiego Towarzystwa Matematyków

ZAKRĘCENI DLA UNICORN

Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych Uczniów wraz z Rodzicami oraz Pracowników szkoły do udziału w zbiórce plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia UNICORN. Instytucja ta na co dzień wspomaga osoby chore na raka i ich rodziny. W naszej szkole zbiórka zakrętek będzie trwać w obecnym roku szkolnym od września do czerwca. Przyniesione nakrętki wrzucamy do pudła przy wejściu na salę gimnastyczną.
Dziękujemy p. Małgorzacie Molik za wakacyjną zbiórkę zakrętek. Opiekunowie i Wolontariusze SzKW

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Oficjalna uroczystość miała miejsce w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W inauguracji brali udział przede wszystkim uczniowie klas pierwszych oraz Dyrekcja i Nauczyciele naszej szkoły. Zgromadzeni na uroczystości uczniowie, dzięki prezentacji przygotowanej przez Panią Dyrektor, mieli okazję zapoznać się z tradycją szkoły oraz podejmowanymi w niej inicjatywami, działaniami.
Nowy rok szkolny niesie Nam wszystkim nowe , trudne wyzwania, co w swoimi wystąpieniu niejednokrotnie podkreślała Pani Dyrektor Elżbieta Ramatowska. Dlatego też wszystkim, którzy tworzą Zespół Szkół Chemiczny, życzymy wytrwałości, cierpliwości i uśmiechu na nadchodzący czas.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020


Archiwum aktualności 2018/2019
Archiwum aktualności 2017/2018
Archiwum aktualności 2016/2017
Archiwum aktualności 2015/2016
Archiwum aktualności 2014/2015
Archiwum aktualności 2013/2014
Starsze